Kalkulator plaća - Ugovor o djelu - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program


Kalkulator plaća

Kalkulator plaća omogućava Vam brz i jednostavan izračun plaće u bruto ili neto iznosu, izračun iznosa na temelju ugovora o djelu ili autorskog honorara.Bruto iznos:
Neto iznos:
Naslov Osnovica Postotak Iznos
Bruto
Mirovinsko I. stup
Mirovinsko II. Stup
Dohodak
Porezna osnovica
Porez po stopi 24%
Porez po stopi 36%
Ukupno porez
Smanjenje poreza -
Prirez
Ukupno porez i prirez
Neto
Doprinos za zdravstveno osiguranje
Ukupni trošak plaće