Kako se Minimax priprema za euro?

 

Uvođenje eura korisnicima Minimaxa neće stvarati dodatne probleme vezano uz prilagodbu računovodstvenog programa zakonskim izmjenama jer će, kao i uvijek, program automatizmom biti usklađen sa zakonom. Sve usklade uključene su u cijenu svih licenci.

Redovno pratimo propise i izmjene oko uvođenja eura i prikazivanja nove valute na dokumentima te će iste biti implementirane u program nakon njihove konačne zakonske regulacije. Svim korisnicima Minimaxa stoga predlažemo da prate naše sistemske obavijesti i upute na help centru gdje objavljujemo novosti o instalaciji dorada.

Dodatne korisne informacije možete pronaći na: Euro.hnb, Ministarstvo financija, Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom, Europska središnja banka.

 

 

 

 

Prikaz fiksnog tečaja konverzije

Fiksni tečaj konverzije prikazan je na dokumentima uz mogućnost masovne promjene cijene u šifrarniku artikala.

Automatsko preračunavanje

Omogućeno je automatsko preračunavanje iznosa te nije potrebna dodatna aktivacija ili podešavanje postavki. 

Dvojno iskazivanje cijena

Omogućili smo dvojno iskazivanje ukupnog iznosa na ponudama, izlaznim računima i dokumentima povezanima s obračunom plaća i drugog dohotka.

 

 

Neke od planiranih dorada u programu:

 

Novi alat u glavnom izborniku: Prijelaz na €

 

Putem navedenog alata formirat će se prijelaz na euro, a uvjeti i podaci koji će se promijeniti bit će detaljno opisani.

 

Ulazni i izlazni računi

 

Ovisno o datumu računa program će na računu predložiti novčanu jedinicu, a ovisno o datumu prometa proknjižiti temeljnicu u odgovarajućoj valuti.

 

Plaće i drugi dohodak

 

Plaće i ostali osobni primici za prosinac 2022., isplaćene u 2023. godini bit će obračunate u eurima, a knjižene u kunama. Na svim ispisima bit će omogućen odabir novčane jedinice i program će ispis napraviti u toj novčanoj jedinici.

 

Zalihe

 

Svi prometi u 2023. godini automatski će se preračunati u eure.

 

Glavna knjiga

 

Za 2022. godinu izvještaji će se pripremati u kunama, a nalozi za plaćanje u eurima.
Izvještaji za 2023. godinu će iznose iz prošlih godina prikazati u eurima.

Pratite naš sadržaj vezan uz uvođenje eura!

Više sadržaja potražite na:

 

BAZA ZNANJA

 

 

Potrebno Vam je više informacija? 

KONTAKTIRAJTE NAS ISPROBAJTE MINIMAX BESPLATNO