Seminar - Plaće i neoporezivi primici 25.02.2020. - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program
 
Tvrtka Saop d.o.o. u suradnji s vanjskim suradnicima organizira edukativnu radionicu na temu: Obračun plaća i neoporezivih naknada od 1. siječnja 2020.
 
Na edukativnoj radionici ćemo predstaviti novosti vezane uz plaće i nove neoporezive primitke. Tema će biti prezentirana kroz realne poslovne slučajeve i prikazana kroz programska rješenja Minimax i iCentar

Radionicu će održati Dubravka Lacić, direktorica tvrtke Basis savjetovanje d.o.o. i Iva Grković, direktorica tvrtke INBiro RiR d.o.o.

Program

8:30 – 09:00

 • Registracija sudionika

9:00 – 09:15

 • Uvodni dio (predstavljanje dnevnog programa događanja)

9:15 – 10:30

 • Novosti u plaćama od 01.01.20. – osobni odbitak, oslobođenja za mlade osobe, „cenzus“ 15.000 kn
 • Bruto plaća – najniža i najviša osnovica za obračun obveznih doprinosa, minimalna plaća
 • Obračun plaće – obvezni doprinosi iz i na plaću, porez i prirez, dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje
 • Obračun doprinosa novozaposlenih osoba, mladih osoba (mlađih od 30 godina)
 • Porezna kartica (obrazac PK), korištenje osobnog odbitka – novosti
 • Rokovi obračuna i plaćanja doprinosa, poreza i prireza, obveza izvještavanja PU JOPPD
 • Case study 1 : Obračuni plaća – efekti u iznosu neto plaće kod novog osobnog odbitka
 • Case study 2 : Obračun minimalne plaće – izrada JOPPD obrasca
 • Case study 3 : Obračun redovne plaće – izrada JOPPD obrasca
 • Case study 4 : Obračun plaće za prvi put zaposlenog djelatnika i djelatnika mlađeg od 30 godina – izrada JOPPD obrasca
 • Case study 5 : Obračun plaće radnika do 8 h tjedno u dopunskom radu i umirovljenika zaposlenoga pola radnog vremena – izrada JOPPD obrasca

10:30 – 11:15 Predstavljanje Case studyja u programskom rješenju

11:15 – 11:45 Mala pauza (coffe break + druženje)

11:45 – 12:45

 • Neoporezivi iznosi naknada, potpora, nagrada i drugih primitaka radnika u 2020 godini (premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, paušalna naknada za prehranu radnika, nagrada za radne rezultate itd.) – potrebna dokumentacija, rokovi izvještavanja prema PU
 • Popunjavanje naloga za isplatu neoporezivih naknada, potpora i primitaka
 • Case study 6: Obračun plaće kod bolovanja – izrada JOPPD obrasca
 • Case study 7: JOPPD obrazac kod isplate neoporezivih naknada

12:45 – 13:30

 • Predstavljanje Case studyja u programskom rješenju

13:30 – 14:15 Velika pauza (ručak + druženje)

14:15 – 14:45 

 • Plaće za članove uprave, izvršne direktore, likvidatore i upravitelje zadruga
 • Poduzetnička plaća
 • Case study 8: Obračuni plaće za člana uprave, izvršnog direktora – izrada JOPPD obrasca
 • Case study 9: Obračuni poduzetničke plaće – izrada JOPPD obrasca

14:45 – 15:00 Završni govor i druženje

Požurite! Broj mjesta je ograničen. 

Kada i gdje?
 • Kada: utorak, 25. 2. 2020. godine s početkom u 09:00 sati
 • Gdje: HUB385, Petračićeva ulica br.6, dvorana Central Academy
Troškovi kotizacije 
 • 500,00 kuna + PDV + 1 kotizacija GRATIS
 • Kotizacija uključuje prezentacije predavača u digitalnom obliku, radni pribor te obrok i napitak
 • Plaćanje seminara vrši se po zaprimljenoj prijavi i poslanoj ponudi
Dodatne informacije
 • Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na email: info@saop.hr ili telefon: 01 555 97 73