Smije li se do gotovine iz poduzeća (zakonito)?

Poduzetnici ponekada odbijaju shvatiti pojedine formalne pojmove vezane uz poslovanje. Jedan od vrlo živih primjera takvog neshvaćanja jest i onaj da novac poduzeća (trgovačkog društva) nije njihov, već da je to novac tog trgovačkog društva (zasebne osobe). Argument koji se nerijetko pokušava plasirati je: „(…) pa ja sam taj novac zaradio, čiji je nego moj (…)“.

U novom blogu ćemo pojasniti ovu temu s ciljem da ju približimo poduzetnicima.

Uvodno o trgovačkom društvu

Trgovačko društvo je pravna osoba (društvena tvorevina). Nerijetko možemo čuti i pojam poduzeće, a taj pojam nije propisan već je zapravo riječ o organiziranoj gospodarskoj cjelini. Trgovačko društvo ima svoj „život“, jednako kao što ga ima i fizička osoba (čovjek). Nikada se ne treba poistovjećivati sa društvom u tom smislu jer poduzeće i fizička osoba (poduzetnik) nisu iste osobe. Naravno, poduzetnik može svoje poslovne ciljeve ostvarivati kroz društvo, ali poduzetnik ne treba stavljati znak jednakosti sa svojim društvom (d.o.o-om / j.d.o.o.-om), iako se možda neki s tim ne bi složili, pa bi iz ovoga mogla proizaći konstruktivna rasprava.

Isplata gotovine

Društvo održava svoje poslovanje u pravilu kroz prihode. Široko je područje u kojem bi prethodnu rečenicu mogli elaborirati, no ono što poduzetnika zanima u ovom tekstu jest: može li se uzimati gotovina iz poduzeća (trgovačkog društva)?

Kada poduzetnik odabere poslovanje kroz trgovačko društvo, trebao bi prihvatiti i načela takvog poslovanja.

U smislu gore navedenog pitanja, sve što uprihoduje društvo, uprihodovalo je to društvo, a ne poduzetnik osobno.

Naravno, poduzetnik (koji je primjerice i vlasnik i jedini član uprave) ima pravo upravljanjem tim novcem, ali samo na potpuno zakonit način.

Poduzetnici nekada potpuno nesvjesni težine pitanja mogu pitati „Kako da izvučem novac iz firme?“. Takvo pitanje prije svega neki postave iz nespretnosti i/Ili potpunog financijskog neznanja. Možemo samo reći da se zbog tvz. fomulacije „izvlačenje novca iz firme“ nekima i sudi za kazneno djelo.

Odgovor na postavljeno pitanje je – do novca iz trgovačkog društva se smije doći samo s jasnom poslovnom osnovom za isplatu.

Dakle, izvlačenje novca ne smije postojati, kao niti kojekakve druge dosjetke koje nećemo elaborirati.
Jedini ispravan način za isplatu sredstava iz trgovačkog društva izravno poduzetniku (primjerice, vlasniku i/ili direktoru) jest putem određene ugovorne osnove. Primjerice, kroz plaću i/ili druge naknade, neovisno je li riječ o oporezivoj ili neoporezivoj isplati. Porez bi ipak trebao biti sporedni faktor, iako ga dobar dio poduzetnika gura na prvo mjesto kod isplata.

Naravno, moguće je do novca iz blagajne društva na razne zakonite načine. Primjerice, kao predujam za službeno putovanje ili za tekuću nabavu roba i/ili usluga u gotovini.

No, valja imati na umu da službeno putovanje ima svoj završetak (ne smije trajati dulje od 30 dana neprekidno) i sve što je kupljeno gotovinom mora imati podlogu u računima odnosno drugim vjerodostojnim ispravama.

Jednako je i kod tekuće nabave dobara i/ili usluga u gotovini. Neke nabave roba i/ili usluga zbog mogućih popusta pri kupnji i/ili jednostavnosti nabave mogu zahtijevati gotovinu, pa se može za te potrebe isplatiti gotovina, no svaka takva nabava se mora (dakle, mora!) pravdati računom.

Konzultacija je ključna

Prema svemu navedenom, svaka isplata gotovine iz društva mora imati ispravnu osnovu. Ne može se isplaćivati novac iz društva kako bi poduzetnik imao za osobne potrebe koje nemaju nikakve veze sa poslovanjem. Razne dosjetke su obično računovodstveno-porezno pogrešne i mogu sa sobom nositi oporezivanje koje se možda ne bi dogodilo da se poduzetnik konzultirao prije transakcije.

Stoga, potrebno je biti educiran da postoje sasvim ispravne osnove za stjecanje dohotka (novca) koje potječe iz poduzeća, samo je poželjno konzultirati se s računovođom i/ili poreznim savjetnikom.

 

Pripremila:
Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.