Sve što trebate znati o eRačunima u javnoj nabavi

Donošenjem Direktive o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (2014/55/EU) stvoreni su pravni preduvjeti za uvođenje eRačuna u državu i donošenje Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. 

 

U našem novom priručniku saznajte na koga se odnosi i što sve obuhvaća navedeni zakon te na koji način eRačune uvesti u poslovanje. 

 

Sadržaj e-priručnika

  • Zakonska regulativa
  • Što je eRačun?
  • Načini slanja eRačuna obveznicima javne nabave
  • Prednosti za izdavatelje i primatelje eRačuna
  • Predviđene kazne
  • Procedura uvođenja eRačuna u poslovanje