Za preporuku programa Minimax prijateljima ili partnerima prvu godinu dobivate 20% provizije, drugu godinu 10% provizije i treću godinu 5% provizije od naknade novog korisnika.

Proviziju primate u slučaju da nam preporučite klijenta prije nego što klijent nas kontaktira. Provizija vrijedi i kada nam klijent prilikom prvog kontakta kaže da ste ju Vi preporučili ili uputili na jednu od naših besplatnih prezentacija. Provizija se obračunava dva puta godišnje (siječanj i srpanj) za prošlu godinu. Primanje provizije prestaje po prestanku Ugovora o licenci. 

  

Unesite podatke za proviziju