Meni Zatvori

Blagajničko poslovanje

Blagajna je namijenjena upravljanju novčanim transakcijama unutar tvrtke.

Program numerira promet blagajne unutar jednog blagajničkog dnevnika, tako da unutar jednoga dana možemo imati više blagajničkih primitaka ili izdataka.

Primici i izdaci regulirani su šifrarnikom koji se može kopirati iz sustava ili iz postojeće organizacije kada je blagajna aktivirana. Šifrarnik omogućuje otvaranje novih primitaka ili izdataka ili pak uređivanje postojećih.

Otvorene stavke moguće je zatvoriti izravno kroz blagajnički promet. Ako se računi podmiruju u gotovini, zaposleniku se blagajnički promet može nadoknaditi kroz gotovinski izdatak.

Blagajna se povezuje s ostalim modulima za koje sredstvo plaćanja može biti gotovina.

Na blagajnu su vezani:

  • Izlazni računi – prilikom unosa izlaznog računa automatski se otvara blagajnički dnevnik i u njega se upisuje blagajnički račun s podacima o računu, a otvorena stavka se zatvara.
  • Ulazni računi –  upisom zaprimljenog ili ulaznog računa automatski se otvara blagajnički dnevnik i u njega se upisuje izdatak gotovine, a otvorena stavka se zatvara.
  • Dnevni prihodi –  prilikom odabira gotovinskog pologa automatski se otvara blagajnički dnevnik i bilježi se novčani primitak za polog gotovine.

Automatsko knjiženje

Na kraju dnevnika automatski se priprema temeljnica u dvojnom knjigovodstvu.