Meni Zatvori

Financijski izvještaji poduzetnika

  • 24. 4. 2024.

Financijski izvještaji nastaju i temelje se na računovodstvenoj obradi prošlih poslovnih događaja te predstavljaju sliku tekućeg poslovanja stoga moraju biti istiniti i sastavljeni na temelju objektivnih i dokumentiranih podataka u skladu s računovodstvenim pravilima i standardima.

U našem novom priručniku saznajte koje financijske izvještaje su poduzetnici dužni sastavljati, što sadrže, kada se sastavljaju i kome predaju.  

Sadržaj e-priručnika: 

  • Pojam i vrste financijskih izvještaja
  • Bilanca
  • Račun dobiti i gubitka
  • Izvještaj o novčanom toku
  • Izvještaj o promjeni kapitala
  • Bilješke uz godišnje financijske izvještaje

 

 

Sličan sadržaj

Besplatne priručnike, snimke, webinare i članke sa poslovnim i zakonodavnim savjetima za vas pripremaju razni stručnjaci.