Meni Zatvori

Obračun drugih osobnih primitaka

Program omogućava jednostavan obračun drugih osobnih primitaka iz bruto ili neto iznosa.

Obračun drugih osobnih primitaka

Program omogućava jednostavan obračun drugih osobnih primitaka iz bruto ili neto iznosa, uračunavati možemo i naknade:

 • autorski honorari,
 • nagrade, ugovori o zakupu nekretnina, rad studenata,
 • dodatni rad,
 • dividende,
 • stipendije, nagradne igre…

Kod obračuna u tri jednostavna koraka dobiju se:

 • Obrasci za Poreznu upravu.
 • Svi potrebni obrasci za primaoce isplata i arhiv poduzeća.
 • Platni nalozi s individualnim pozivima na broj za svaku vrstu plaćanja, koje možemo jednostavno udružiti i obaveze platiti zbirno. Pripreme se i nalozi za isplate fizičkim osobama. Potrebno ih je samo još uvesti u e-banking. Program kod pripreme naloga ima i kontrolu, da li je datum isplate radni dan.
 • Automatski nalog za knjiženje s knjiženjem obaveza i troškova u glavnu knjigu.

Bez brige zbog promjene obračunskih podataka! U svakom trenutku u sistemu su ažurirani podaci:

 • Visina neoporezivih iznosa za pojedine isplate.
 • Podračuni i pozivi na broj za uplatu obaveza.