Meni Zatvori

Plaće

Knjigovodstveni program Minimax omogućava jednostavan obračun plaća, naknada, zarada, izvanrednih isplata, jubilarnih nagrada i otpremnina.

Kod obračuna u četiri jednostavna koraka dobiju se:

 • svi potrebni obrasci koji se predaju nadležnim ustanovama, radnicima i za arhiv poduzeća,
 • platni nalozi za uvoz u e-banking ili tiskanje,
 • automatski nalog za knjiženje sa svim knjiženjima.

Obračun plaća omogućava:

 • Obračun plaće iz bruto ili neto osnovice odnosno broja bodova, s ili bez dodatka na radni staž (podešavajući postotak).
 • Veliki broj različitih vrsta isplata (dodaci u % na bruto i neto, dodaci u fiksnom iznosu, boniteti, povratna sredstva, naknade…).
 • Uračunavanje obične, povećane ili bilo koje opće olakšice i olakšice za invalide.
 • Uračunavanje odbitaka (kredit, lizing…) s pripremom platnih naloga.
 • Različiti obračuni prijevoza na posao (vrijednost na dan ili mjesec, kilometri na dan) za svakog radnika pojedinačno.

Program priprema sve potrebne obrasce:

 • rekapitulaciju
 • platne liste
 • ID obrasce
 • IDD obrasce
 • JOPPD obrasce

Izrade se platni nalozi s individualnim pozivima na broj za pojedine vrste plaćanja, platne naloge možemo jednostavno udružiti i obaveze platiti zbirno. Potrebno ih je samo uvesti u e-banking. Knjigovodstveni program miniMAX  kod pripreme naloga ima i kontrolu, da li je datum radni dan.

Bez brige zbog promjene obračunskih podataka! U svakom trenutku u sistemu su ažurirani podaci:

 • visina minimalne i prosječne plaće
 • broj radnih sati i praznika za svaki mjesec
 • ljestvica poreza na prihod i olakšice
 • najviši neoporezivi iznosi za prijevoz na rad, ishranu, otpremnine, jubilarne nagrade …

Nakon obračuna dobivamo sve potrebne obrasce:

 • platne liste
 • rekapitulaciju
 • ID obrasce
 • R-Sm obrasce

Dobivamo i nalog za knjiženje kompletnog obračuna zarada

Dobijamo sve naloge za plaćanje obaveza (prema Državi i radnicima) pravilno popunjene po modelu 96.