Meni Zatvori

Programi financiranja HAMAG-BICRO za poduzetnike

 • 25. 6. 2024.

Poduzetnicima su tijekom poslovanja često potrebna dodatna financijska sredstva kako bi mogli realizirati planirane poslovne aktivnosti te tako ostvariti definirane poslovne ciljeve.

Nedavno smo pisali o Poticajima za samozapošljavanje, a što je s onima koji već plove poduzetničkim vodama? Jedna od mogućnosti koja je na raspolaganju poduzetnicima u tu svrhu su programi financiranja Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) koja u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i europskih fondova ponovno donosi financijske instrumente za poduzetnike. 

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj financiraju se dvije vrste zajmova: EFRR Mali zajmovi za investicije te EFRR Mali zajmovi za obrtna sredstva, a više o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zajmove donosimo u nastavku bloga.

Financijski instrument EFRR Mali zajmovi za investicije

Financijski instrument EFRR Mali zajmovi za investicije financira se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027., a namijenjen je mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva.

Ciljevi financijskog instrumenta su jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova, otvaranje radnih mjesta te poticanje proizvodnih investicija kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja (smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja).

Namjena zajma su ulaganja u osnovna sredstva (materijalna i  nematerijalna imovina) i u obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma), a nisu namijenjena za refinanciranje postojećih obveza (uključujući plaćanje kredita/leasinga), refundiranje ranije plaćenih obveza, kupnju vrijednosnih papira i vlasničkih udjela, ulaganja u razvoj proizvoda i usluga, financijske djelatnosti, djelatnosti osiguranja i trgovanje kripto valutama i ostalo.

Prihvatljivi korisnici su subjekti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju status "subjekta malog gospodarstva" sukladno članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ
 • imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj (uključujući cijeli period trajanja ugovora o zajmu)
 • registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva/kapitala/glasačkih prava
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (uključujući cijeli period trajanja ugovora o zajmu)
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti su trenutno u blokadi
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima

Iznos zajma iznosi od 25.000,01 EUR do 100.000 eura, a detalje o uvjetima i otplati zajma možete pronaći na poveznici.

 

 

Financijski instrument EFRR Mali zajmovi za obrtna sredstva

Financijski instrument EFRR Mali zajmovi za obrtna sredstva financira se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027., a namijenjen je mikro i malim subjektima malog gospodarstva.

Cilj financijskog instrumenta je povećanje dostupnosti zajmova za mikro i male subjekte malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja (smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja), a namjena zajma je financiranje obrtnih sredstava, odnosno financiranje troškova, kao na primjer pripreme proizvodnje, sirovina i materijala, ostalih proizvodnih troškova, troškova zaposlenih, zakupa poslovnog prostora, režijskih troškova i općih troškova.

S druge strane, financijski instrument nije namijenjen za financiranje sljedećih aktivnosti: ulaganja u dugotrajnu imovinu, refinanciranje postojećih obveza (uključujući plaćanje kredita/leasinga), refundiranje ranije plaćenih obveza, trgovačke djelatnosti, djelatnosti poslovanja nekretninama i ostalo.

Prihvatljivi korisnici su subjekti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju status mikro ili malog "subjekta malog gospodarstva" sukladno članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ
 • imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj (uključujući cijeli period trajanja ugovora o zajmu)
 • registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam
 • imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (uključujući cijeli period trajanja ugovora o zajmu)
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti su trenutno u blokadi
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

Iznos zajma iznosi od 1.000 EUR do 30.000 eura, a detalje o uvjetima i otplati zajma možete pronaći na poveznici.

 

 

Podnošenje prijave

Zaprimanje zahtjeva za zajmove počelo je 25. ožujka 2024. godine putem on-line obrasca na službenim internetskim stranicama HAMAG-BICRO-a,  dok se za jamstva poduzetnici od istog datuma mogu obratiti partnerskim financijskim institucijama.

Popis potrebne dokumentacije za prijavu objavljen je na službenim internetskim stranicama HAMAG-BICRO-a, a u tablici provjerite detalje oko isplate i korištenja sredstava za obje vrste zajmova:

Isplata i korištenje

Sredstva zajma koriste se isplatom na račun posebne namjene krajnjeg primatelja.

Poduzetnik ima pravo korištenja samo jednog zajma u okviru Financijskog instrumenta EFRR Mali zajmovi za investicije ili EFRR Mali zajmovi za obrtna sredstva.

Rok važenja financijskog instrumenta Financijski instrument stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2029. godine.

 

Pripremio: Bernard Iljazović

Sličan sadržaj

Besplatne priručnike, snimke, webinare i članke sa poslovnim i zakonodavnim savjetima za vas pripremaju razni stručnjaci.