Meni Zatvori

Statistički izvještaji

Statistička izvješća služe za pripremu podataka bilance stanja i prikaza poslovanja tokom godine.

Podaci se automatski prenose na pojedinačne stavke iz knjiženja u dvojnom knjigovodstvu, pri čemu relevantnost podataka ovisi o pravovremenosti knjiženja.

Svi prepisani knjigovodstveni podaci mogu se ručno uređivati ​​i ispravljati.

Bilanca i račun dobiti i gubitka mogu se ispisati i pohraniti u sustav dokumenata.