Meni Zatvori

Webinar: Porezna reforma 2024.

  • 22. 12. 2023.

SNIMKA WEBINARA

Od 1. siječnja 2024. godine mijenja se devet poreznih zakona. Novosti se odnose na obračun i oporezivanje plaća i drugog dohotka, naplatu lokalnih poreza, fiskalizaciju računa, oporezivanje poreza na dobit te poreza na dodanu vrijednost. 

Sve detalje porezne reforme saznajte u webinaru koji je održala mr. sc. Katarina Horvat Jurjec, dipl.oec., ovl. rač. ovlašteni porezni savjetnik. 

Sadržaj webinara 

  • Izmjene Zakona o PDV-u u 2024. godini
  • Novosti u Zakonu o lokalnim porezima
  • Izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
  • Izmjene u obračunu plaća, poreza na dohodak i doprinosima
  • Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
  • Prikaz novosti u Minimaxu

 

Sličan sadržaj

Besplatne priručnike, snimke, webinare i članke sa poslovnim i zakonodavnim savjetima za vas pripremaju razni stručnjaci.