Meni Zatvori

Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije

  • 9. 7. 2024.

Neprofitne organizacije, tj. organizacije kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti i za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera, obvezne su u određenim slučajevima podnijeti polugodišnji financijski izvještaj. Krajnji rok za podnošenje navedenog izvještaja se bliži stoga u nastavku donosimo podsjetnik, ali i osvrt na neke druge važne pojedinosti.

Zakonski okvir

Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14, 114/22 – nadalje: Zakon) i Pravilnikom o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 31/15, 67/17, 115/18 i 21/21) uređuje se, između ostalog, predaja financijskih izvještaja neprofitnih organizacija pa tako i problematika podnošenja polugodišnjeg izvještaja.

Također, Ministarstvo financija  izdalo je Uputu za izradu i predaju financijskog izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine, KLASA: 007 -01.124-01,13, URBROJ: 513-05-03-24-1, od 24. lipnja 2024. (nadalje: Uputa), a koju je moguće naći na mrežnim stranicama Ministarstva financija.

 

Tko su obveznici predaje polugodišnjeg izvještaja?

Sukladno odredbi članka 9. stavka 5. Zakona, neprofitna organizacija obvezna je prve tri godine od osnivanja voditi dvojno knjigovodstvo (dakle, u ovom slučaju neprofitne organizacije osnovane 2022., 2023. i 2024.).

Neprofitne organizacije osnovane ranijih godina također moraju predati polugodišnji financijski izvještaj, osim ako su stekle uvjete za vođenje jednostavnog knjigovodstva i primjenu novčanog računovodstvenog načela i o tome donijele Odluku te na Obrascu RNO-P izvijestile Ministarstvo financija.

Polugodišnji financijski izvještaj predaju i neprofitne organizacije koje su stekle uvjete za vođenje jednostavnog knjigovodstva i primjenu novčanog računovodstvenog načela, ali su odlučile i dalje voditi dvojno knjigovodstvo.

Vjerske su zajednice, sukladno Uputi, izuzete od obveze sastavljanja i predaje financijskih izvještaja i upisa u Registar neprofitnih organizacija. Međutim, pravne osobe kojima su osnivači vjerske zajednice i koje nisu osnovane s ciljem ostvarivanja dobiti, a obveznice su vođenja dvojnog knjigovodstva, obvezne su sastaviti i predati polugodišnji financijski izvještaj.

Na političke se stranke, sukladno Uputi, primjenjuju odredbe koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i upis u Registar neprofitnih organizacija, ali se na njih ne primjenjuju odredbe Zakona koje se odnose na sastavljanje i predaju financijskih izvještaja. Sukladno navedenom, političke stranke, za potrebe Ministarstva financija, ne predaju financijske izvještaje FINA-i.

Više informacija o izvještavanju neprofitnih organizacija možete pročitati i na blogu: Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija.

 

Do kada i kome se predaje polugodišnji izvještaj za neprofitne organizacije?

Krajnji rok za podnošenje polugodišnjeg izvještaja za razdoblje 1. siječanj – 30. lipanj 2024. jest 30. srpanj 2024. (utorak).

Financijski izvještaj podnosi se Financijskoj agenciji na Obrascu PR-RAS-NPF, odnosno podnosi se Izvještaj o prihodima i rashodima.

Valja posebno naglasiti da je potrebno pridržavati se roka jer Financijska agencija neće zaprimati polugodišnje financijske izvještaje nakon isteka navedenog roka.

 

 

 

 

 

 

Način predaje polugodišnjeg izvještaja

Zbog pojednostavljenja, ali i izbjegavanja pogrešaka preporučuje se predati izvještaj u elektroničkom obliku.

Upravo putem računovodstvenog programa Minimax možete vrlo jednostavno pripremiti polugodišnji financijski izvještaj u Excelu, isti preuzeti na računalo te ga prema potrebi urediti.

Obrazac je moguće predati i u papirnatom obliku, no pritom se prema informacijama iz Financijske agencije koristi isključivo kupljeni, tiskani obrazac iz Narodnih novina, a ne ispis iz Excel datoteke.

 

 

Izjava o neaktivnosti

Izjavu o neaktivnosti sastavlja neprofitna organizacija za prethodnu poslovnu godinu ako tijekom te poslovne godine nije imala poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama iskazane podatke o imovini i obvezama.  Ako je neprofitna organizacija bila neaktivna u razdoblju 1. siječnja – 30. lipnja 2024., ne podnosi se izjava o neaktivnosti, već isključivo na razini cijele godine.

 

Pripremila: Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.

 

Sličan sadržaj

Besplatne priručnike, snimke, webinare i članke sa poslovnim i zakonodavnim savjetima za vas pripremaju razni stručnjaci.