Meni Zatvori

Zalihe

Praćenje zaliha po metodi kretanja prosječnih cijena. Unos primki, izdavanja, prijenosa između skladišta, inventura, vođenje jednostavne proizvodnje.

 • Zalihe možemo voditi po prosječnim nabavnim cijenama za jedno ili više skladišta.
 • Artikli različitih tipova (roba, materijal, proizvodi i poluproizvodi) ulaze u skladište, premještaju se te izlaze iz skladišta. Možemo ih povezati s fakturiranjem i dvojnim knjigovodstvom.
 • Možemo unositi prijeme od dobavljača, iz proizvodnje i od naručitelja (povećanje broja artikala), koji se vrednuju povezivanjem s primljenim računom (povećanje vrijednosti zaliha).
 • Možemo unositi izdavanja kupcu, u proizvodnju ili naručitelju, s kojim smanjujemo broj artikala na zalihi. Izdavanje ili više izdavanja (isporuka) možemo kopirati u izlazni račun ili izdavati račun unaprijed, a potom ga kopirati u izdavanje.
 • Možemo unositi međuskladišnice između skladišta, s kojim artikle preraspoređujemo iz jednog u drugo skladište.
 • Možemo izvesti dvije vrste inventura: Nalaženje viškova i manjkova (izračunaju i proknjiže se viškovi i manjkovi) kao i  evidencija potrošnje (smanjuju  se zalihe).
 • Početno stanje zaliha možemo jednostavno uvesti u Minimax.
 • Promet možemo prenumerirati. Možemo vršiti pregled stanja zaliha na određeni dan, zbirove po artiklima, strankama i analitikama. Kod prijenosa u novu godinu program automatski napravi početno stanje.
 • Možemo ispisati kartice artikala, prijemnice, izdavanja, međuskladišnice, inventurne popise.

Brz unos dokumenata u vezi sa zalihama:

 • kopiranje prijema u prijem
 • kopiranje prijema u izdavanje
 • kopiranje izdavanja u izdavanje
 • kopiranje izdavanja u izdati račun
 • kopiranje primljene narudžbe u izdavanje
 • kopiranje izdane narudžbe u izdavanje ili prijem

Automatsko knjiženje obračuna zaliha

Knjiženje je kumulativno, aktivira ga korisnik ovisno od njegovih potreba (tjedno, mjesečno…), što znači, da se od ukupnog prometa zaliha oduzima već knjiženo. Sva podešavanja za knjiženje su sistemski unesena, korisnik ih može mijenjati.