10 važnih stavki na koje poduzetnik treba obratiti pažnju krajem godine

10 važnih stavki na koje poduzetnik treba obratiti pažnju krajem godine

Provjere poduzetnika krajem godine

Krajem godine svaki poduzetnik trebao bi napraviti generalnu provjeru poslovnih evidencija, na temelju kojih računovođe pripremaju godišnje izvještaje.

U novom blogu stoga donosimo smjernice na koje bi svi poduzetnici trebali obratiti pažnju prije kraja tekuće godine.

1. Jeste li izdali i ispravno evidentirali sve račune?

Provjerite izdane račune – jeste li izdali sve račune u tekućoj godini i jesu li ispravno evidentirani? Izdani računi utječu na ukupne prihode, ali i na obvezu plaćanja poreza.

Ulazni računi – provjerite zajedno s računovođom jeste li ispravno evidentirali sve ulazne račune, a što sve treba sadržavati račun provjerite u istoimenom besplatnom priručniku.

Upozorenje: Troškovima se smatraju isključivo zaprimljeni računi za troškove koji su nužni za poslovnu uporabu, a ne odnose se na privatnu uporabu ili privatne svrhe.

Ako koristite Minimax, savjetujemo vam da sve ulazne račune i bankovne izvode, odmah po primitku, pošaljete u Pretinac za dokumente. Zašto navedeno ima smisla pogledajte u besplatnom e-priručniku.

Neki odljevi novca neće direktno utjecati na poslovni rezultat, s obzirom na to da se računovodstveno evidentiraju kao rashod u godini u kojoj se direktno sučele s prihodima (npr. nabavljena roba u zalihama).

Nabava dugotrajne imovine također će rezultirati odljevom novca, dok će u trošak ulaziti kroz naredna vremenska razdoblja amortizacijom. Isti slučaj je i s vremenskim razgraničenjima troškova (primjerice troškovi plaćeni u jednoj kalendarskoj godini, a koji će utjecati na rezultat naredne godine – npr. troškovi osiguranja i sl.).

2. Jesu li putni nalozi krajem godine ispravno ispunjeni?

Putni nalozi najčešća su meta inspekcija, stoga se pobrinite da su ispravno ispunjeni. Naime, riječ je o troškovima koji nisu terećeni porezima i doprinosima, a uz to umanjuju poreznu osnovicu. Provjerite jesu li točno ispunjeni, potpisani i tiskani te sadrže li sve potrebne priloge.  

Kako ispuniti putne naloge u Minimaxu provjerite u videu.

3. Što se dogodilo s dugotrajnom imovinom tijekom godine?

Dugotrajna imovina ona je imovina koja traje tj. koristi se u vremenu dužem od jedne godine. Često korišten naziv za dugotrajnu imovinu je investicija. Riječ je o imovini koja uključuje računalnu i uredsku opremu, prijevozna sredstva, nekretnine i sl.

Provjerite koristite li sve od navedene dugotrajne imovine ili ste određene stavke prestali koristiti, odbacili, uništili ili čak prodali.

Ne zaboravite ažurirati popis dugotrajne imovine.

4. Krajem godine obvezno napravite inventuru

Inventura je zakonska obveza te predstavlja godišnji popis imovine i obveza. Navedena obveza proizlazi iz Zakona o računovodstvu, Zakona o porezu na dobit i Općeg poreznog zakona te se odnosi na sva trgovačka društva, obrtnike koji su obveznici poreza na dobitak i druge obveznike poreza na dobitak koji vode dvojno knjigovodstvo. Osnovna zadaća inventure jest prikazati istinito i stvarno stanje imovine, obveza i kapitala. Inventura je također izvrsna prilika za provjeru artikla koji su vam ostali na stanju, a koje biste možda do kraja godine mogli ponuditi kupcima po povoljnoj cijeni i pripremiti se za sljedeću sezonu.

5. Pregledajte otvorene stavke

Provjerite otvorene stavke, odnosno jeste li platili sve ulazne račune i jesu li vam svi računi koje ste izdali plaćeni. Ako ustanovite da imate izdane neplaćene račune, savjetujemo vam da ljubazno podsjetite stranke na otvoren račun. Budite oprezni jer svaki ispostavljeni račun povećava vaš prihod i tako utječe i na vaš porez na dohodak. Ako kupac ne podmiri otvorene račune, i dalje ćete morati platiti porez ili porez na dohodak. Isto vrijedi i za vaše dobavljače kojima niste platili izdane račune.

Mnogi poduzetnici susreću se s nemogućnošću naplate potraživanja, stoga ovdje provjerite kako dobrom organizacijom te modernim programskim rješenjima ubrzati proces naplate potraživanja.

6. Provjerite iznos poreza na dohodak i akontacije za sljedeću godinu

Za tekuću 2021. godinu, na temelju dohotka iz prethodne godine, uplatili ste akontaciju poreza na dohodak. Prije kraja tekuće godine provjerite kako ste u njoj poslovali i izračunajte hoćete li dodatno morati platiti porez na dohodak ili pak dobiti povrat. Na temelju izračuna znat ćete i koliki će biti predujam poreza na dohodak koji ćete platiti iduće godine.

Porez na dohodak i prireze poreza na dohodak izračunajte uz pomoć kalkulatora.  

7. Pazite na rokove u kojima trebate predati određene porezne izvještaje.

Ovisno o tome jeste li obveznik poreza na dohodak, dobit ili poreza na dodanu vrijednost, zakonski ste obvezni predati izvještaje u određenim vremenskim rokovima.

Rokovi za promjene načina oporezivanja također su vremenski određeni.

Besplatan priručnik „Izrada završnog računa i financijskih izvještaja“ pronađite ovdje.

8. S novom godinom čekaju nas i nove osnovice za obračune plaća i doprinosa.

Sukladno kretanju prosječne plaće u Republici Hrvatskoj, i ove godine dolazi do povećanja minimalne plaće te osnovica za obračun doprinosa svih kategorija poreznih obveznika. Navedene osnovice već su objavljene u Narodnim novinama, stoga je dobro znati koliko će povećanje u troškovima predstavljati u narednoj godini.  

9. Isplatitelji mirovine i plaća dužni su u određenim situacijama, krajem svake godine, napraviti i godišnji obračun.

Sastavljanje godišnjeg obračuna plaće i mirovine predstavlja obavezu svakog isplatitelja takvog primitka, a ne samo opciju. Iz tog razloga dobro je znati kada smo dužni ispuniti navedenu obavezu. 

Blog o godišnjem obračunu poreza iz plaće za 2021. godinu pronađite ovdje.

10. Koje su opcije zakonski dopuštenog umanjenja osnovice poreza na dobit/dohodak?

Poduzetnici često nisu upoznati sa svim mogućnostima isplate neoporezivih primitaka ili opcijom za donacije ili darovanja, što predstavlja porezno priznati izdatak te umanjuje osnovicu poreza na dobit/dohodak. O navedenim opcijama informirajte se sa svojim računovođom.

 

Vjerujemo da ćete nakon ovog članka biti spremni za uspješno zaključivanje poslovne godine, a kako biste znanje utvrdili i saznali informacije koje ovdje možda nisu navedene pogledajte besplatni webinar Davora Brkića na temu: Provjere poduzetnika krajem godine.