Zašto poslovati digitalno?

Digitalna transformacija poslovanja i društva u EU-u ima golem potencijal rasta za cijelu Europu. Europska industrija svoj razvoj može temeljiti na prednostima koje pruža povezivanje zemalja članica u području naprednih digitalnih tehnologija kako bi iskoristila niz mogućnosti koje nude tehnologije poput IoT (interneta stvari), Big Data, napredne proizvodnje, robotike, 3D tiska, blockchain tehnologije i umjetne inteligencije (AI).

U nastavku članka saznajte zašto je važno i koje su prednosti digitalne transformacije poslovanja te na koji način možete uspješno digitalizirati vaše poslovanje.

Zašto je važno transformirati poslovanje?

Primjenjujući ih na ispravan način, informacijske i komunikacijske tehnologije omogućuju bržu, jednostavniju i kvalitetniju obradu podataka, a samim time i dostavu aktualnih podataka upravi. Isto tako, adekvatna upotreba IT tehnologija donosi i znatne uštede vremena i novca. Nadalje, potrebno je naglasiti i da nisu jedini razlog potrebe za intenziviranjem primjene IT tehnologija samo klijenti i vanjski dionici, već i radnici koji su sve više naklonjeni online komunikaciji, udaljenom mjestu rada, primjeni modernih alata u poslovanju i sl.

Turbulentno stanje na tržištima i u gospodarstvu općenito je nemilosrdno i tjera kompanije da izrazitu pažnju pridaju kontroli i smanjenju troškova. Poslovni podaci koji se koriste za statistike i analize moraju biti pregledni te u svakom trenutku lako dostupni. Zahvaljujući razvoju informacijskih tehnologija i digitalizaciji poslovanja moguće je doći do potrebnih podataka i dokumenata u rekordno brzom vremenu, a poduzetnici mogu bolje i dublje shvatiti svoje poslovanje i donositi ispravne odluke temeljene na uvijek dostupnim podacima i statistikama.

Ulaganje u digitalizaciju poslovanja predstavlja ulaganje u opstanak i konkurentnost na tržištu te nije više samo trend, već postaje imperativ za uspješno poslovanje. Poduzetnik je konkurentan samo onda kada je dobro i pravovremeno informiran.

Upravo zahvaljujući digitalizaciji procesa, radnici mogu iskoristiti svoja znanja, sposobnosti i vještine za obavljanje poslova na produktivniji način, umjesto da troše vrijeme na rutinske zadatke koji mogu biti automatizirani. U poslovnom svijetu promjene su vrlo složene i zahtijevaju mijenjanje uhodane poslovne rutine zbog čega sama pomisao na implementaciju novih digitalnih rješenja izaziva neizvjesnost. Bez obzira na to promjene su nužne jer jedino na takav način kompanije mogu pratiti korak s turbulentnim promjenama i trendovima na tržištu.

Promjene koje se uvode digitalizacijom

Digitalizacija mijenja način na koji kompanije povezuju klijente, podatke i procese. Mnoge kompanije prelaze na komunikacijska i mrežna rješenja u pokušaju da pojednostave upravljanje i svakodnevno vođenje poslovanja. Od pohrane dokumenata, izrade sigurnosnih kopija putem interneta, tijeka rada i upravljanja dokumentima do rada izvan ureda. Mogućnosti su nebrojene, a proces je brži, učinkovitiji i sigurniji te svakako možemo konstatirati kako proces automatizacije štedi vrijeme, prostor i novac.

Vrijedi spomenuti i kako je globalna pandemija utjecala na poslovne modele u raznim industrijama te je mnoga poduzeća natjerala na promjenu tradicionalnog načina poslovanja i digitalizaciju usluga. Tradicionalni načini poslovanja, poput onoga u hotelijerstvu, ugostiteljstvu, tradicionalnoj maloprodaji i većini drugih uslužnih djelatnosti, teže mijenjaju svoj poslovni model s obzirom na to da zahtijevaju fizičku bliskost s potrošačima. No ni za njih promjena nije nemoguća, čemu svjedoči digitalizacija koju su uveli u svoje poslovanje brojni proizvođači voća i povrća, vlasnici restorana, maloprodajnih trgovina i organizatori konferencija kako bi očuvali svoje poslovanje.

Koje su prednosti digitalizacije poslovanja?

Digitalizacija prožima poslovanje kompanije na dvije razine: internoj (način rada unutar kompanije, komunikacija i kolaboracija između zaposlenika) te eksternoj (promjena poslovnog modela i digitalizacija usluga).

Kroz digitalizaciju procesa različiti poslovni zadaci mogu se obavljati bez potrebe za fizičkim sastancima, odnosno kontaktima. Dakle, digitalizacijom se mogu:

Ključne prednosti digitalizacije ogledaju se ponajprije u sljedećem:

  • smanjenju operativnih troškova,
  • boljem upravljanju troškovima na svim razinama,
  • povećanju produktivnosti zaposlenika,
  • učinkovitijem praćenju i analiziranju podataka,
  • ispravnijim odlukama,
  • sigurnijim čuvanjem podataka u oblaku,
  • lako dostupnim podacima s bilo kojeg udaljenog mjesta,
  • smanjenju ljudskih pogrešaka,
  • većoj automatizaciji svih poslovnih procesa i dr.

Vjerujemo da bi automatizacija pri vođenju poslovnih knjiga i evidencija, primanju i izdavanju računa, kreiranju ponuda i sl. bila od velike pomoći svakoj vrsti poslovanja, bilo da se radi o start-up tvrtkama i obrtima ili pak o razvijenim tvrtkama. Uštedjeli bi novac i vrijeme, uspjeli bi se fokusirati na bitne poslove, a radni bi kolektiv zasigurno bio zadovoljniji.

Upravo je Minimax računovodstveni program s automatizacijom poslovanja na „TI“, a više o prednostima programa pročitajte u priručniku.

Kojim promjenama u poslovanju digitalizacija doprinosi?

Poslovni procesi na globalnoj razini promijenili su tradicionalni koncept poslovanja te doveli do potrebe upravljanja informacijama kao sastavnim dijelom ukupne imovine poduzeća i potaknuli nagli razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije. Na primjer, informacije koje su rezultat računovodstvenoga informacijskog sustava sadržane su u računovodstvenim izvještajima, odnosno obračunima, predračunima i analizama kao njihovim nositeljima koje se predočuju menadžmentu.

Isto tako, značajan dio potrošača korisnici su suvremene tehnologije i njihov se broj brzo povećava. Uzimajući u obzir navedeno, kompanije s internetskom prisutnošću imaju visoku prednost u privlačenju ove ciljane skupine. Digitalizacija omogućava kompanijama da bolje razumiju potrebe svojih kupaca i prate učinkovitost svojih marketinških kampanja. Nadalje, otvara mogućnosti za nove izvore prihoda i poboljšanja trenutnih proizvoda ili usluga.

Osim što olakšava komunikaciju s kupcima i pomaže pri transformaciji proizvoda ili usluga kompanije, digitalizacija znatno olakšava i rad zaposlenika oslobađajući ih ručnog rada i jednostavnih, repetitivnih zadataka. Upravo zato zaposlenici imaju više vremena i energije posvetiti se aktivnostima koje će pomoći razvoju poslovanja. Ipak, usprkos brojnim navedenim prednostima digitalizacije poslovanja, nisu sve kompanije sklone promijeniti i modernizirati svoj način poslovanja, a najčešći razlozi često leže u strahu od promjena, neinformiranosti i neznanju.

Digitalizacija poslovanja za vrijeme pandemije COVID-19

Upravo u vrijeme COVID-19 važnost digitalnih tehnologija i proizvoda izašla je na vidjelo, kako kompanijama, tako i kupcima diljem svijeta, a sintagma adapt or die nikada nije bila primjenjivija. Važnost i vrijednost digitalizacije postala je evidentnijom no ikada, a oni koji su odbijali o njoj razmišljati, sada su na to primorani. Mnoge kompanije koje se još nisu digitalizirale imaju još vremena za prilagoditi poslovanje, ali moraju brzo reagirati na nove okolnosti i prilike koje one pružaju te napraviti jasnu strategiju.

Kako prebaciti poslovanje u cloud pročitajte u istoimenom priručniku.

Prihvaćajući jedan od ključnih elemenata digitalizacije poslovanja (cloud tehnologije) kompanije mogu spremno prihvatiti novonastale promjene i pripremiti svoje poslovanje za sve nadolazeće promjene na tržištima i biti u korak s vremenom. Razvoj cloud tehnologije promijenio je način na koji poduzetnici pristupaju, arhiviraju i organiziraju svoje podatke i sadržaje, a primarna svrha jest centralizacija podataka. Svi podaci pohranjeni su na jednom mjestu i dostupni za pregled, uređivanje i izradu novih s bilo koje lokacije, uz uvjet da postoji internetska veza. Baš kao što smo u prethodnom blogu i napomenuli, poduzetnici su primorani unaprijediti poslovanje kako bi bili u korak s tržišnim zahtjevima. Cloud tehnologija omogućava centralnu pohranu podataka, kontrolu pristupa podacima, lakše pronalaženje potrebnih dokumenata i informacija, lakšu izradu izvještaja i sigurnost podataka.

Dakle, digitalna transformacija više je od trenda, stoga webinar o tome je li uistinu postala i potreba, pronađite na linku.

Pripremio:

Ivan Vidas, struč. spec. oec.