Izrada završnog računa i financijskih izvještaja

Završni račun predstavlja skup dokumenata koji se predaju na kraju poslovne godine te daju financijsku sliku o poslovanju poduzeća u navedenoj godini. Zakonom je propisano koja dokumentacija se predaje, u kojem obliku i roku. 

 

Što sve čini godišnje financijske izvještaje, tko ih je obvezan predati te na što pripaziti prilikom izrade završnog računa možete saznati u našem besplatnom priručniku. 

 

 

Sadržaj e-priručnika

  • Zakonodavni okvir
  • Općenito o godišnjim financijskim izvještajima
  • Potrebna dokumentacija prema vrsti poduzetnika
  • Načini dostave financijskih izvještaja
  • Bilješke uz financijske izvještaje
  • Pripremne radnje za izradu završnog računa