Meni Zatvori

Kako pravilno izdati i obračunati putni nalog?

  • 5. 9. 2023.

Putni nalog jedan je od najčešće korištenih dokumenata u poslovanju. Dokaz je poslodavcu da je radnika uputio na službeni put te predstavlja osnovni dokument za obračun i knjiženje troškova nastalih na službenom putu. 

U priručniku saznajte zašto je važan, koje sve elemente putni nalog mora sadržavati, koju dokumentaciju uz njega trebate priložiti te koji se propusti najčešće pojavljuju prilikom njegove izrade. 

Sadržaj e-priručnika: 

  • Što je putni nalog i zašto je važan?
  • Što učiniti u slučaju nesreće?
  • 6 koraka popunjavanja putnog naloga
  • Putni nalog za službeno putovanje
  • Dokazi o službenom putovanju
  • Koji su prihvatljivi troškovi i njihov obračun?
  • Iskazivanje troškova na Obrascu JOPPD
  • Pravilno ispunjen i obračunat putni nalog u programu Minimax

 

Sličan sadržaj

Besplatne priručnike, snimke, webinare i članke sa poslovnim i zakonodavnim savjetima za vas pripremaju razni stručnjaci.