Upoznajte prednosti Minimax sustava

Poslovanje sakrij kategoriju

 • Ponude i izlazni računi

  Kreirajte ponude, račune, storna računa i račune za predujam.

 • E-računi

  Izdavajte i zaprimajte e-račune. 

 • Fiskalni računi

  Možete izdavati gotovinske račune s poreznim potvrđivanjem (fiskalizacija). 

 • Bankovni izvatci

  Mogućnost uvoza izvoda svih banaka s područja RH. Uvoz više izvoda odjednom ili ručni unos. 

 • Ulazni računi

  Mogućnost unosa ulaznih računa i ulaznih računa za predujam ručno ili slanjem putem mobilne aplikacije. 

 • Platni nalozi

  Automatska priprema naloga za plaćanje za sve obračune i dokumente u kojima nastane obveza plaćanja. 

 • Službena putovanja

  Izdajte, obračunajte i knjižite putne naloge. 

 • Otvorene stavke

  Pregled neplaćenih ili djelomično neplaćenih izlaznih i ulaznih računa. Mogućnost pregleda prema različitim kriterijima, kao što su datumi, iznosi, konta itd.

 • Pretinac za dokumente

  Alat za razmjenu dokumenata između poduzetnika i računovođe.

 • Pregledi poslovanja s grafikonima

  Jednostavno i pregledno praćenje poslovanja pomoću grafičkog prikaza. 

Knjigovodstvo sakrij kategoriju

 • Dvojno knjigovodstvo

  Pregled i ispis podataka, temeljnica koje program automatski pripremi prilikom određenog obračuna. 

 • Obračun kamata

  Mogućnost obračuna kamata na otvorene stavke za određeni period i kamata na zakašnjele isplate.

 • Knjiženje izlaznih računa i utržaka

  Mogućnost unosa podataka o dnevnom utršku iz registriranih blagajni s ciljem knjiženja i evidentiranja za potrebe PDV-a.

 • Obračun PDV-a

  Obračun PDV-a jednim klikom, pri čemu program pripremi sve potrebne obrasce (obračun PDV-a, knjigu URA, knjigu IRA, PDV-S obrazac). 

 • Osnovna sredstva

  Popis osnovnih sredstava i sitnog inventara s obračunom amortizacije i inventurom.

 • Godišnje obrade

  Priprema godišnjih izvješća, zaključak poslovne godine i otvaranje nove. 

 • Bilješke i odluke

  Brza i jednostavna izrada Bilješki i Odluka u Word obliku uz godišnja financijska izvješća.

 • Statistički izvještaji

  Priprema temeljnih knjigovodstvenih izvještaja (bilancu stanja ili prikaz poslovnog rezultata). 

 • Blagajničko poslovanje

  Blagajna je namijenjena upravljanju novčanim transakcijama unutar tvrtke.

 • Porez na potrošnju 

  Jednostavan obračun poreza na potrošnju. Program automatski predlaže datum, iznos osnovice i poreza na potrošnju. 

 • Obračun usluga računovodstvenih servisa 

  Brzi i jednostavni obračun mjesečne, računovodstvene usluge prema klijentima. 

Osobni primici sakrij kategoriju

 • Obračun plaća

  Obračun plaća, neisplaćenih plaća i dodataka na plaću, prigodnih nagrada, kao i obračuna odsutnosti.

 • Obračun drugih osobnih primitaka

  Jednostavan obračun ostalih osobnih primitaka iz bruto ili neto iznosa kao što su: autorski honorari, ugovori o djelu, nagrade učenicima, primici nerezidenata i ostali primici.

 • Porez na dohodak

  Pripremite podatke za porez na dohodak na temelju obračuna plaća i drugih osobnih primitaka za radnike te izvještaja o uzdržavanim članovima obitelji. 

Trgovina i zalihe sakrij kategoriju

 • Zalihe

  Praćenje zaliha po metodi kretanja prosječnih cijena. Unos primki, izdavanja, prijenosa između skladišta, inventura, vođenje jednostavne proizvodnje.

 • Dnevni utržak

  Unos ili prijenos dnevnih prihoda iz drugih programa.

 • Maloprodaja

  Mogućnost vođenja količinske ili vrijednosne maloprodaje. 

   

 • Izdane narudžbe

  Slanje narudžbi dobavljačima i unutarnjem nadzoru narudžbi.

 • Primljene narudžbe

  Unutarnji nadzor nad narudžbama kupaca i potvrda narudžbi. 

 • Radni nalozi

  Povezani s robnim i materijalnim poslovanjem. Mogućnost unosa različitih vrsta radnih naloga (proizvodnja, servisna djelatnost, građevinarstvo, evidencija potrošenog vremena i materijala). 

 • Povezanost s Adeo POS fiskalnom blagajnom

  Automatski prijenos temeljnice dnevnog utrška u Minimax. 

   

   

 • Povezansot s Remaris POS fiskalnom blagajnom

  Automatski prijenos temeljnice dnevnog utrška u Minimax. 

Minimax lako možete povezati

s drugim programima

Minimax program lako možete povezati sa Vašom internet trgovinom ili drugim programom za maloprodaju i u njega možete unositi podatke iz različitih aplikacija.

TRGOVINA APLIKACIJA za developere

 

Bez brige.

Za ažuriranje i održavanje brinemo mi.

Usluga u oblaku

Sustav Minimax je programska usluga u oblaku – Vaš program i podaci su sigurno spremljeni na udaljenom serveru kojem pristupate preko internet preglednika. Poduzetnici i računovođe mogu istovremeno pristupati i raditi s istim podacima gdje god bili 24 sata na dan.

Bez instaliranja, nadogradnji i održavanja

Sadržaji i zakonodavni propisi se u Minimax programu automatski ažuriraju. Svi podaci se dnevno arhiviraju i sigurno spremaju za što bržu i lakšu upotrebu naših klijenata.

Otkrijte novu dimenziju poslovanja s Minimax programom. 

Krenite s korištenjem Minimaxa još danas. 

PROBAJTE BESPLATNO