Meni Zatvori

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje

  • 8. 4. 2024.

Bilješke su dio obveznih godišnjih financijskih izvještaja te su ih prema Zakonu o računovodstvu (Nar. nov., br. 134/15, 78/15, 120/16, 116/18, nadalje ZOR) dužni sastavljati poduzetnici i fizičke osobe obveznici poreza na dobit. Svrha Bilješki, uz financijske izvještaje, jest pružiti dodatne i dopunske informacije s ciljem boljeg razumijevanja temeljnih godišnjih financijskih izvještaja. U nastavku članka saznajte što Bilješke o financijskim izvještajima predstavljaju, tko ih mora sastaviti , što moraju sadržavati te u kojem roku se moraju predati. 

Što predstavljaju Bilješke o financijskim izvještajima?

Bilješke predstavljaju tekstualne opise i/ili tablične prikaze stavki u financijskim izvještajima čime se pružaju dodatna pojašnjenja nekih pojedinosti financijskog izvještaja. Nema propisanog obrasca za Bilješke pa se one mogu pojavljivati u raznim formatima i vizualnim rješenjima, a nerijetko i različitog opsega teksta. Navedeno može ovisiti o složenosti organizacije i/ili financijskog izvještaja, ali i o angažmanu osobe koja operativno sastavlja Bilješke.

 

Tko mora sastaviti i predati Bilješke?

Bilješke moraju sastaviti i predati:

  1. trgovačka društva i trgovci pojedinci određeni propisima kojima se uređuju trgovačka društva,
  2. podružnice poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj državi, u Republici Hrvatskoj, kako je određeno propisima kojima se uređuju trgovačka društva,
  3. poslovne jedinice poduzetnika iz točke 1. sa sjedištem u drugoj državi članici ili trećoj državi, ako prema propisima te države ne postoji obveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja te poslovne jedinice poduzetnika iz države članice ili treće države koji su obveznici poreza na dobit sukladno propisima kojima se uređuju porezi, osim odredbi kojima se uređuje konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja, revizija godišnjih financijskih izvještaja, godišnje izvješće i javna objava,
  4. svaka pravna i fizička osoba koja je obveznik poreza na dobit za svoju cjelokupnu djelatnost, sukladno propisima kojima se uređuju porezi, osim odredbi kojima se uređuje konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja, revizija godišnjih financijskih izvještaja, godišnje izvješće i javna objava.

Više o godišnjim financijskim izvještajima i Bilješkama možete saznati u besplatnom priručniku

 

Koja pravila se primjenjuju kod sastavljanja Bilješki?

Sastavljanje financijskih izvještaja, a samim time i Bilješki, ovisi i o obvezi primjene računovodstvenih standarda. Tako je uz ZOR i Pravilnik o strukturi i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 95/16) propisano da mikro, mali i srednji poduzetnici primjenjuju Hrvatske standarde financijskih izvještavanja (nadalje: HSFI) pa sukladno tome u Bilješkama objavljuju podatke propisane HSFI-om. S druge strane veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa objavljuju podatke propisane Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (nadalje: MSFI).

 

Što je još važno znati o Bilješkama?

Valja imati na umu da je prilikom odabira računovodstvenog programa važno odabrati onaj koji već unaprijed ima pripremljen predložak Bilješki. Tako se Bilješke povezuju s financijskim izvještajima na temelju čega se isti automatizmom izrađuju, što u konačnici rezultira minimalno uloženim naporom korisnika računovodstvenog programa. 

Velika je to pomoć u praksi svim poduzetnicima, ali i računovodstvenim uredima koji imaju veliki broj klijenata i koji nerijetko, zbog raznih poslovnih okolnosti, predaju godišnje financijske izvještaje pred sam istek roka za predaju istih.

Primjer programa koji već unaprijed ima pripremljen predložak Bilješki upravo je računovodstveni program Minimax, a kako u Minimaxu u samo nekoliko koraka možete izraditi završni račun provjerite ovdje

Valja istaknuti i da Bilješke moraju biti napisane na hrvatskom jeziku.
Međutim, nerijetko su članovi uprave poslovnih subjekata stranci koji, uz obvezne Bilješke na hrvatskom jeziku, zahtijevaju i pripremu Bilješki na njima razumljivom jeziku i/ili pismu te u iskazanoj stranoj valuti. Takve Bilješke smatraju se internima, odnosno dodatnima jer je za zakonsko ispunjenje obveze potrebno izraditi i podnijeti Bilješke na hrvatskom jeziku, a iznosi se moraju iskazivati u eurima (čl. 26. ZOR-a).

Također, valja napomenuti da se Bilješke objavljuju javno, zajedno s ostalim financijskim izvještajima i dostavljaju Financijskoj agenciji do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

 

Pripremila: Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog  servisa Medium duo d.o.o.

Sličan sadržaj

Besplatne priručnike, snimke, webinare i članke sa poslovnim i zakonodavnim savjetima za vas pripremaju razni stručnjaci.