Baza znanja - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program


Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) pokazale su se kao vrlo atraktivan oblik pomoći, koju je koristio veliki broj poslodavaca. Primjerice, službeni podatak govori da je za svibanj 2020., 98.532 poslodavaca dobilo potporu za 485.995 radnika, a svota isplaćenih potpora ukupno iznosi približno dvije milijarde kuna.

Hrvatska turistička kartica (nadalje: CRO kartica) projekt je Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva turizma i sporta s ciljem povećanja potrošnje hrvatskih građana u ugostiteljstvu i turističkim sadržajima na području cijele Republike Hrvatske. Kako se CRO kartica porezno tretira, tko ju izdaje, što se njome može platiti i kada je istu moguće koristiti možete saznati u nastavku. 

„Tko radi taj i griješi“, stara je narodna izreka i svi ste to čuli barem jednom u životu. Greške kao i učenje na istima dio su svakodnevnog života pa tako i u slučaju pokretanja vlastitog poslovanja. Pokretanje vlastite poduzetničke ideje riskantan je pothvat u kojem mnogi ne uspiju.

„Da sam pitao ljude što žele, oni bi rekli brže konje“, rekao je Henry Ford o svojoj inovacijskoj strategiji. Koja je vaša strategija – ubrzavate li svoje konje ili stvarate novu vrijednost?Sigurni smo kako bi nekolicina zaposlenika koja dugi niz godina radi s papirima odmah mogla navesti niz argumenata zašto je papirnato poslovanje sigurnije, temeljito i jedino ispravno.

Likvidacija trgovačkog društva nije jednostavan postupak, a okolnosti se dodatno mogu usložnjavati što je poslovni subjekt složeniji. U nastavku dajemo na jednostavan i razumljiv način osnovne pojedinosti o likvidaciji trgovačkog društva te pojašnjenje…

Komisijska prodaja smatra se jednom od pomoći pri naplati potraživanja kod koje vlasnik robe šalje istu zastupniku koji će je prodavati za njegov račun. Zastupnik može otvoriti novo skladište za tu robu ili je može staviti u već postojeće skladište, ali je odvojiti od druge koju već ima na skladištu.

U današnje vrijeme kada je tržište nepredvidivo, a krize gospodarstva svakodnevne veliku ulogu za opstanak na tržištu igra naplata potraživanja. Iako je naplata potraživanja ponekad stresna za dužnika kao i vjerovnika, bitan je dio poslovanja.

Poremećaji u gospodarstvu uzrokovani pandemijom COVID-19, značajno su utjecali na rad brojnih poslovnih subjekata pa je Vlada Republike Hrvatske donijela niz mjera kojima se poduzetnicima nastoji pomoći u održavanju dodatne likvidnosti i očuvanju radnih mjera.

U izvanrednim okolnostima uzrokovanim epidemijom COVID-19, nastali su brojni poremećaji u gospodarstvu, uslijed čega su gospodarstvenici primorani tražiti načine održavanja likvidnosti. Jedna od mjera pomoći gospodarstvu za održavanje likvidnosti predstavljala je zajam za obrtna sredstva “COVID-19” pri HAMAG BICRO.

Još jedna zakonska promjena koja je posljedica epidemije koronavirusa COVID-19 odnosi se na obračun i utvrđivanje odgođene obveze PDV-a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Trenutno stanje uzrokovano epidemijom koronavirusa COVID-19 uveliko je otežalo normalan rad i računovodstvenim agencijama, pa tako i samim računovođama i financijašima.

Epidemija COVID-19 znatno utječe na poslovanje većeg dijela poduzetnika, a za neke je to značilo privremenu obustavu rada u poslovnicama ili promjenu radnog vremena. Iako je ovo izazovno vrijeme za većinu poduzetnika, i dalje je potrebno poštivati propise koji su na snazi.

Zbog pandemije korona virusa mnogi su poduzetnici prisiljeni zaustaviti svoje poslovanje i redovne aktivnosti. Kako bi se očuvala radna mjesta Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) provodi mjere potpora koje bi poduzetnicima trebale pomoći u održavanju poslovanja.

Pandemija korona virusa (COVID-19) ušla je sve pore našeg društva pa tako i u poslovanje. Tvrtke diljem svijeta poduzimaju različite mjere kako bi zaštitile zdravlje svojih zaposlenika i više nego ikad potiču rad na daljinu odnosno mogućnost da zaposlenici svoje radne zadatke obavljaju od kuće.

Bilješke su dio obveznih godišnjih, financijskih izvještaja te su ih prema Zakonu o računovodstvu (Nar. nov., br. 134/15, 78/15, 120/16, 116/18, nadalje ZOR) dužni sastavljati poduzetnici i fizičke osobe obveznici poreza na dobit. Svrha Bilješki uz financijske izvještaje je pružiti dodatne i dopunske informacije s ciljem boljeg razumijevanja temeljnih godišnjih financijskih izvještaja. 

Ulaskom u EU značajno su se promijenila pravila oporezivanja kod isporuke robe, pa tako i kod isporuke robe unutar članica EU. Porezni obveznici kod isporuke robe iz tuzemstva u drugu državu članicu EU navode da PDV nije obračunan na temelju Čl. 41. st. 1, toč. a) Zakona o PDV-u.

Poduzetnici se svakodnevno susreću s mnogo dokumentacije i papirologije, a upravo je putni nalog jedan od najčešće korištenih dokumenata u poslovanju. Putni nalog služi kao dokaz poslodavcu da je radnika uputio na službeni put te predstavlja osnovni dokument za obračun i knjiženje troškova nastalih na službenom putu.

Kvalitetno obrazovanje odnosno usavršavanje (nadalje: edukacija) djelatnika vrlo je važna kako za samog djelatnika tako i za poslodavca te ju ne treba shvatiti kao dodatan teret. Međutim, svaka edukacija iziskuje određena sredstva i vrijeme, stoga radi poslovne učinkovitosti, edukacije treba ciljano obavljati.

Svatko tko radi u računovodstvu zna da taj posao nije nimalo lagan. Računovodstvo je danas mnogo više od vođenja knjiga te oduzimanja i zbrajanja brojeva. Posao u računovodstvu zahtijeva izuzetnu predanost, visok stupanj preciznosti, fokusiranost na detalje kao i neprestano učenje.

Brzi razvoj informacijskih tehnologija olakšava svakodnevno poslovanje tvrtkama u smislu uštede vremena, energije, novaca, prostora i slično. Digitalna transformacija poslovanja polako je zahvatila sve aspekte društva i sve veći broj poduzeća se uključuje u trend „poslovanja bez papira“.