Baza znanja - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program


Potpora za samozapošljavanje je bespovratna potpora koja se dodjeljuje nezaposlenim osobama za podmirenje početnih troškova poslovanja. Ova potpora je bila dostupna i prošlih godina no u odnosu na prošle, ove godine iznos potpore se povećao, ali su se i neka pravila postrožila. Što nam točno donose nova pravila o samozapošljavanju možete saznati u nastavku. 

Krajem prošle godine objavljen je novi Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danim koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine. Temeljem novog Zakona obilježavat će se dva nova blagdana: 30. svibnja – Dan državnosti i 8. studenoga – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Registar stvarnih vlasnika ustrojen je temeljem članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17 i 39/19), a ustrojava se radi jačanja dostupnosti informacija o stvarnim vlasnicima. To je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova.

Još jedna godina ide svome kraju, dolaze nam blagdani i vrijeme darivanja. Uobičajena poslovna praksa u to vrijeme je darivanje svojih zaposlenika i poslovnih partnera te organiziranje božićnih domjenaka. Upravo u tom periodu aktualizira se pitanje poreznog tretmana isplate božićnice te božićni domjenak.

Stigao je prosinac, mjesec porezno i računovodstveno važan zbog završnih obračuna. Jedan od njih je i godišnji obračun poreza iz plaće koji predstavlja zakonsku obvezu poslodavca. U nastavku donosimo informacije tko, zašto i u kojem slučaju mora napraviti navedeni godišnji obračun ali i druge zanimljive pojedinosti na tu temu.

Krajem poslovne godine do izražaja dolaze ostvareni poslovni rezultati, iako se oni trebaju pratiti cijelu godinu. To je prigodno razdoblje za nagrađivanje radnika koji su postigli dobre rezultate, međutim prije isplate se uvijek postavlja pitanje poreznog tretmana.

Krajem svake godine Vlada RH donosi prijedloge za promjene u poreznom sustavu. Do 16.10.2019. godine mogli smo izraziti svoje mišljene o najavljenim promjenama putem portala e-savjetovanje. Slijedi javna rasprava te do kraja godine očekujemo donošenje navedenih promjena, uz vjerojatnost nekih razlika u odnosu na predloženo.

Identitet tvrtke predstavlja moćan alat za rast i razvoj poslovanja te odražava osobnost, kulturu i vrijednosti kojima tvrtka teži. Već u samom početku važno je definirati kako želite da drugi vide Vašu tvrtku i po čemu će biti prepoznatljiva kupcima.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju proširilo se tržište rada te su se ukidanjem radnih dozvola otvorile nove prilike kako za poslodavce, tako i za radnike. Neke su tvrtke iskoristile tu priliku te su izaslale svoje radnike na rad u drugu državu na određeni vremenski period.

Svi nestrpljivo čekamo taj dan u mjesecu, dan kada primimo plaću. Prvo što gledamo na isplatnoj listi jest neto iznos, odnosno iznos za isplatu. Na isplatnoj listi, osim neto iznosa, prikazan je i bruto iznos koji zapravo predstavlja trošak poslodavca i taj iznos znatno je veći od iznosa koji primimo na račun.

Krenuli su godišnji odmori, a samim time i isplate regresa. Zakonska obveza isplate regresa od strane poslodavca prema radniku ne postoji osim ako to nije regulirano Pravilnikom o radu, kolektivnim ili ugovorom o radu. Svrha regresa je podmirivanje troškova odmora koji radniku nastaju kao povećani troškovi odmora, putovanja i slično i to za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

Svatko tko je pokrenuo vlastiti posao ili ga tek pokreće zna kako je svaki početak težak. Nedostatak financijskih sredstava, ali i mnoštvo papirologije glavna su prepreka ka ostvarivanju poduzetničke ideje. Pritom izazovu poduzetnicima uvelike mogu pomoći poticaji za samozapošljavanje i olakšati im prve poduzetničke korake.

Krenula je nova turistička sezona, a s njome i potraga za sezonskim radnicima. Poslodavcima koji pojačano posluju u tom dijelu godine ili isključivo posluju u turističkoj sezoni je isplativije zaposliti radnika na određeno vrijeme odnosno do roka kada postoji potreba za obavljanjem određenog posla nego sklapanje ugovora na neodređeno vrijeme.

Osnivanje udruge odgovarajuća je opcija ako se želite društveno angažirati i vlastitim zalaganjem pridonijeti rješavanju problema određenih društvenih skupina. Za razliku od trgovačkih društava čija je primarna ideja stvaranje profita, svrha osnivanja udruge jest zalaganje za interese određenih društvenih skupina, stvaranje pozitivnih promjena u okolini, zaštita vrijednosti od općeg interesa, zaštita uvjerenja i slično.

Ugovorom o radu zasniva se radni odnos između poslodavca i radnika te definiraju sva prava i obveze. Poslodavac ugovorom o radu konkretno određuje mjesto i način obavljanja rada te je obvezan radniku osigurati i uvjete za siguran rad sukladno zakonima i propisima.

Cilj svakog poduzeća je optimizirati svoje poslovanje i povećati konkurentsku sposobnost. Za postizanje tog cilja koriste se različite poslovne strategije, a jedna od njih je i outsourcing. Outsourcing omogućava poduzeću da se posveti svojoj osnovnoj djelatnosti, a sve ostalo prepusti vanjskim suradnicima.

Svako poduzeće u svome poslovanju troši kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu. Kratkotrajna imovina se uglavnom potroši u jednom proizvodnom ciklusu dok se dugotrajna imovina postupno troši. Upravo to trošenje odnosno smanjenje vrijednosti dugotrajne imovine naziva se amortizacijom.

Danas na tržištu postoji velik broj ponuđača fiskalnih blagajni koje se razlikuju ovisno o funkcionalnostima koje nude, vrsti djelatnosti za koju su namijenjene i cijeni. Jednostavnost, brzina i točnost jedni su od glavnih čimbenika koji utječu na odluku prilikom odabira fiskalne blagajne.

Računovodstvo ima važnu funkciju u poslovanju poduzeća te ujedno služi i kao potpora poslovanju. Svako poduzeće obvezno je poštivati računovodstvene zakone i propise, a računovodstvo tu može uvelike pomoći. Točni i pravovremeni podaci omogućavaju uvid u poslovanje, poslovne rezultate te pomažu pri donošenju odluka.

Važnost provođenja inventure ogleda se u usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i obveza. Za poduzetnika inventura je vrlo važna je daje istiniti i realan financijski položaj poduzeća te otkriva eventualne propuste ili prijevare tijekom poslovanja.