Baza znanja | Minimax – internet računovodstveni i poslovni program


Kriptovalute svakodnevno su tema raznih rasprava. Investirati ili ne pitanje je koje visi u zraku, vjerujemo, zbog mnoštvo pitanja na koja još uvijek nitko nema odgovor. Na neka pitanja odgovore ipak imamo stoga ih potražite u nastavku.

Srpanj 2021. godine donio je izmjene u oporezivanju isporuke dobara na daljinu.
U nastavku donosimo kratak podsjetnik na novosti u porezu na dodanu vrijednost, a koje se odnose na posebne postupke oporezivanja.

Semi-annual financial report for non-profit organizations

Neprofitne organizacije obvezne su u određenim slučajevima podnijeti polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije. Krajnji rok za podnošenje navedenog izvještaja se bliži stoga donosimo podsjetnik, ali i osvrt na neke druge važne pojedinosti.

Prilikom pokretanja poslovanja, odnosno neke gospodarske aktivnosti, pred nas se već u najranijoj fazi postavljaju brojna pitanja. Jedno od tih pitanja je svakako i je li bolje otvoriti d.o.o. ili obrt?

Prilikom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak primjenjuju se prvenstveno odredbe Zakona o porezu na dohodak (dalje: Zakon) i Pravilnika o porezu na dohodak (dalje: Pravilnik), ali i odredbe općeg poreznog propisa kao i drugi posebni propisi.

Već duže vrijeme svjedočimo pitanjima koje se sve češće postavljaju, a to jest što su to zapravo kriptovalute te kako one uopće funkcioniraju. Iako su kriptovalute aktualne već gotovo 10 godina, još uvijek su za većinu javnosti novost ili bolje rečeno enigma.

Danas računovođa nije više „samo računovođa“ već mnogo više od toga, a njegova uloga znatno je šira od vođenja knjiga i unosa podataka u sustav. Napredak u tehnologiji, promjene u poslovanju, ali i zahtjevi klijenata donijeli su promjene i za računovođe koji se sve više fokusiraju na širenje ponude svojih usluga s ciljem zadovoljenja potreba klijenata.

Ljeto je za mnoge radnike najiščekivanji dio godine, upravo zbog godišnjeg odmora. Kako bi se radniku podmirili određeni troškovi koji mogu nastati na odmoru, poslodavci mogu prema poreznim propisima prigodno isplatiti
neoporezivu naknadu koja se zove regres.

Radno vrijeme predstavlja jednu od najvažnijih kategorija u radnim odnosima ali i u privatnom životu svakog radnika. Upravo ono ulazi u najznačajnije uvjete rada. Poslodavci radno vrijeme radnika određuju, raspoređuju, nadziru, kontroliraju te mijenjaju u okviru zakonskih odredbi sadržanih u Zakonu o radu.

Pravo radnika na korištenje godišnjeg odmora predstavlja jedno od temeljnih prava koje proizlazi iz radnog odnosa i ima mnogobrojne svrhe. Zasigurno možemo istaknuti kako je upravo “odmor” od izvršavanja redovitih radnih zadataka koje je radnik dužan obavljati, odnosno “pauza” od obveza i odgovornosti definiranih opisom radnog mjesta …

Pojava posebnih okolnosti odnosno epidemije COVID-19, uzrokovala je, između ostalog, otežane uvjete rada te izrade i predaje financijskih izvještaja. Stoga su propisani produljeni rokovi za predaju financijskih izvještaja i druge dokumentacije, a u nastavku donosimo kratak podsjetnik na navedeno.

Naplata potraživanja, uz borbu s birokracijom jedan je od najvećih izazova poduzetnika. Cjelokupni proces, često zna biti vrlo iscrpljujući i frustrirajući, gubi se mnogo energije i vremena. Upravo dobrom organizacijom te modernim programskim rješenjima proces naplate potraživanja može se značajno ubrzati, a dobar poslovni odnos s partnerima zadržati.

Pandemija COVD-19 izuzetno negativno djelovala je na najveći dio gospodarstva. Poremećaji su posebno vidljivi u turizmu i ugostiteljstvu, čiji se djelatnici već drugu sezonu zaredom bore s ovom pojavom. Međutim, unatoč tome, pripreme za turističku sezonu 2021. su započele, a dolazak gostiju se s nestrpljenjem očekuje.

Od 1.1.2021. godine moguća je primjena obračunskog podmirenja PDV-a pri uvozu svih dobara za porezne obveznike koji su u sustavu PDV-a i koji mogu odbiti pretporez u cijelosti. Obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu predstavlja značajno rasterećenje novčanog toga, s obzirom da je propisano da se PDV pri uvozu može platiti iskazivanjem obveze u PDV prijavi.

Radnici za svoj rad kod poslodavca dobivaju plaću, no osim plaće u novcu, poslodavci često svojim radnicima omogućuju i primitke u naravi odnosno primitke u stvarima i uslugama i bez naknade. Takvi se primici smatraju plaćom u naravi.

Dobra preporuka zlata vrijedi. Rečenica, koju su mnogi čuli, no znate li zapravo koliko je preporuka moćan prodajni alat?
Osim što možete doći do novih kupaca, preporuka je i odličan alat za promicanje i jačanje brenda.

Vrlo često se poduzeća u sklopu društvenog odgovornog poslovanja, odlučuju na sponzorstva ili donacije. Iako su pojmovi donacije i sponzorstva slični, oni se ipak razlikuju odnosno drugačije se porezno tretiraju.

Zanima Vas vrijednost i struktura imovine, obveze i kapitala? Upravo navedene podatke možete vidjeti u bilanci. Bilanca se smatra jednim od najvažnijih financijskih dokumenata poduzeća te služi kao podloga za financijsku analizu, analizu zaduženosti, profitabilnosti, likvidnosti i aktivnosti.

Čest je slučaj da umirovljenici mogu i žele raditi i nakon što odu u mirovinu, ali obično žele izbjeći situaciju da im se obustavi isplata mirovine. Zakonodavac je predvidio određene slučajeve kada mogu zasnovati radni odnos, a da im istovremeno teče isplata mirovine.

U potrazi ste za aplikacijama koje će Vam olakšati i ubrzati poslovanje? Želite modernizirati poslovanje i biti u korak s vremenom? Mnogi poduzetnici su uslijed brojnih obaveza i radnih zadataka u kontinuiranom nedostatku vremena stoga smo izdvojili devet aplikacija …