Baza znanja | Minimax – internet računovodstveni i poslovni program


Digitalizacija poslovanja

Digitalna transformacija poslovanja polako je zahvatila sve aspekte društva i sve veći broj kompanija uključuje se u trend „bespapirnog poslovanja“. Obuhvaća područja kao što su digitalni marketing, digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa, računovodstvo, knjigovodstvo i dr.

eRačun, odnosno elektronički račun dokument je koji je po svom sadržaju istovjetan papirnom računu te se šalje i zaprima u strukturiranom elektroničkom obliku, koji omogućuje njegovu automatsku i elektroničku obradu.

Intenziviranjem prakse rada od kuće i sve većom prihvaćenošću novih informacijsko – komunikacijskih tehnologija te modernih on-line poslovnih “alata” od strane radnika, ali i sve većeg broja kompanija, freelanceri postaju sve traženija radna snaga i u Republici Hrvatskoj.

Zakon o poljoprivredi definira Samoopskrbno Obiteljsko Poljoprivredno Gospodarstvo kao fizičku osobu – poljoprivrednika koja se za osobne potrebe bavi poljoprivredom, u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje, i prodajom odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju.

Odabirom kvalitetnog računovodstvenog servisa možete uštedjeti puno vremena i novca. Bez obzira radi li se o poduzetniku s iskustvom ili nekom tko tek kreće u poduzetničke vode, informacije i savjeti koje dobijete od svog računovodstva uvelike će vam pomoći u poslovanju i utjecati na uspješnost istog.

Koje porezne knjige i na koji način voditi OPG, treba li se prijaviti u Registar poreznih obveznika i postati porezni obveznik poreza na dohodak te mnoge druge specifičnosti u poslovanju OPG-a, potražite u nastavku.

Svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, smatra se kućom za odmor. Kolika je visina poreza kuće za odmor, kada se porez ne plaća te koje su obveze poreznog obveznika saznajte u nastavku.

Specifičnosti u poslovanju najzastupljenijeg organizacijskog oblika poljoprivredne proizvodnje, ali i odgovore na pitanja poput “Kako se početi baviti poljoprivrednom proizvodnjom?” te “Što su to obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)?” možete saznati u nastavku.

Kriptovalute svakodnevno su tema raznih rasprava. Investirati ili ne pitanje je koje visi u zraku, vjerujemo, zbog mnoštvo pitanja na koja još uvijek nitko nema odgovor. Na neka pitanja odgovore ipak imamo stoga ih potražite u nastavku.

Srpanj 2021. godine donio je izmjene u oporezivanju isporuke dobara na daljinu.
U nastavku donosimo kratak podsjetnik na novosti u porezu na dodanu vrijednost, a koje se odnose na posebne postupke oporezivanja.

Semi-annual financial report for non-profit organizations

Neprofitne organizacije obvezne su u određenim slučajevima podnijeti polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije. Krajnji rok za podnošenje navedenog izvještaja se bliži stoga donosimo podsjetnik, ali i osvrt na neke druge važne pojedinosti.

Prilikom pokretanja poslovanja, odnosno neke gospodarske aktivnosti, pred nas se već u najranijoj fazi postavljaju brojna pitanja. Jedno od tih pitanja je svakako i je li bolje otvoriti d.o.o. ili obrt?

Prilikom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak primjenjuju se prvenstveno odredbe Zakona o porezu na dohodak (dalje: Zakon) i Pravilnika o porezu na dohodak (dalje: Pravilnik), ali i odredbe općeg poreznog propisa kao i drugi posebni propisi.

Već duže vrijeme svjedočimo pitanjima koje se sve češće postavljaju, a to jest što su to zapravo kriptovalute te kako one uopće funkcioniraju. Iako su kriptovalute aktualne već gotovo 10 godina, još uvijek su za većinu javnosti novost ili bolje rečeno enigma.

Danas računovođa nije više „samo računovođa“ već mnogo više od toga, a njegova uloga znatno je šira od vođenja knjiga i unosa podataka u sustav. Napredak u tehnologiji, promjene u poslovanju, ali i zahtjevi klijenata donijeli su promjene i za računovođe koji se sve više fokusiraju na širenje ponude svojih usluga s ciljem zadovoljenja potreba klijenata.

Ljeto je za mnoge radnike najiščekivanji dio godine, upravo zbog godišnjeg odmora. Kako bi se radniku podmirili određeni troškovi koji mogu nastati na odmoru, poslodavci mogu prema poreznim propisima prigodno isplatiti
neoporezivu naknadu koja se zove regres.

Radno vrijeme predstavlja jednu od najvažnijih kategorija u radnim odnosima ali i u privatnom životu svakog radnika. Upravo ono ulazi u najznačajnije uvjete rada. Poslodavci radno vrijeme radnika određuju, raspoređuju, nadziru, kontroliraju te mijenjaju u okviru zakonskih odredbi sadržanih u Zakonu o radu.

Pravo radnika na korištenje godišnjeg odmora predstavlja jedno od temeljnih prava koje proizlazi iz radnog odnosa i ima mnogobrojne svrhe. Zasigurno možemo istaknuti kako je upravo “odmor” od izvršavanja redovitih radnih zadataka koje je radnik dužan obavljati, odnosno “pauza” od obveza i odgovornosti definiranih opisom radnog mjesta …

Pojava posebnih okolnosti odnosno epidemije COVID-19, uzrokovala je, između ostalog, otežane uvjete rada te izrade i predaje financijskih izvještaja. Stoga su propisani produljeni rokovi za predaju financijskih izvještaja i druge dokumentacije, a u nastavku donosimo kratak podsjetnik na navedeno.

Naplata potraživanja, uz borbu s birokracijom jedan je od najvećih izazova poduzetnika. Cjelokupni proces, često zna biti vrlo iscrpljujući i frustrirajući, gubi se mnogo energije i vremena. Upravo dobrom organizacijom te modernim programskim rješenjima proces naplate potraživanja može se značajno ubrzati, a dobar poslovni odnos s partnerima zadržati.