Nove zakonske izmjene u području računovodstva odnose se na objavljivanje informacija o porezu na dobit. Opseg informacija koje će poduzetnici biti dužni objavljivati proporcionalan je ciljevima te navedeno ne bi trebalo prouzročiti nepotrebno administrativno opterećenje za obveznike primjene.

U kratkom razdoblju došlo je do velikih promjena na tržištu rada, odnosno nedostatka radne snage u Hrvatskoj, pa se pojavila potreba za stranim radnicima.

Tijekom radnog odnosa radnik može ostvariti pravo na različite vrste primitaka, a neke isplate se do određenih iznosa mogu isplatiti u gotovini.

Četverodnevni radni tjedan želja je sve većega broja mladih u Hrvatskoj koji teže uravnoteženju poslovnog i privatnog dijela života. Dokazano je da navedeni oblik rada funkcionira, no provedba ide sporo.

Jedno od područja gdje se AI polako počinje primjenjivati je i odjel za ljudske potencijale, između ostalog, u području zapošljavanja. Zahvaljujući razvoju umjetne inteligencije (AI) i virtualne stvarnosti (VR) odsad bi vas na razgovoru za posao mogla ispitivati računala.

Neovisno o tome odlazi li radnik iz tvrtke u kojoj je do sada radio jer sam tako želi ili jer je dobio otkaz (izuzev izvanrednog otkaza), obvezan je odraditi otkazni rok.

Nagrađivanje radnika

Nagrađivanje zaposlenika jedna je od najuspješnijih metoda motiviranja i zadržavanja djelatnika. Vodeće tvrtke posvećuju osobitu pažnju dobrom odnosu sa zaposlenicima jer su prepoznati kao najvažniji resurs koji osigurava uspješno poslovanje tvrtke.

Vlada Republike Hrvatske predstavila je novi Prijedlog porezne reforme čijom provedbom bi se osigurao daljnji gospodarski rast i razvoj, poboljšao životni standard građana kroz povećanje plaća, osobito građana s najnižim dohodcima te ojačala fiskalna autonomija jedinica lokalne samouprave, odnosno općina i gradova.

Propisanim temeljnim obvezama i pravima iz radnog odnosa poslodavac je dužan zaštititi dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima radnik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova, ako je takvo postupanje neželjeno i u suprotnosti sa Zakonom o radu i posebnim zakonima.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Dokazivanje inovativnog koncepta. Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima te istraživačkim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa.

Jedno od prava radnika u radnim odnosima je i pravo na bolovanje, odnosno privremena nesposobnost za rad. Pravo osiguranika na bolovanje utvrđuje izabrani liječnik medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi.

Poduzetnik ima pravo upravljanja novcem društva, ali samo na potpuno zakonit način. Ne može se isplaćivati novac iz društva kako bi poduzetnik imao za osobne potrebe koje nemaju nikakve veze sa poslovanjem.

Svjedoci smo kako tehnološke promjene nedvojbeno mijenjaju poslovne procese i procese odlučivanja, pa tako nisu zaobišle ni područje upravljanja ljudskim potencijalima. Umjetna inteligencija omogućuje automatizaciju rutinskih i monotonih zadataka, čime se oslobađa vrijeme zaposlenika za poslove koji zahtijevaju ljudsku kreativnost i intuiciju.

Nova EU direktiva

Vijeće EU-a je 24. travnja 2023. godine donijelo nova pravila o transparentnosti plaća, a cilj je te direktive borba protiv diskriminacije u pogledu plaće i uklanjanje razlika u plaći na temelju roda u EU-u.

U skladu s temeljnim obvezama i pravima iz radnog odnosa koje su propisane Zakonom o radu, poslodavac je radniku obvezan dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću. No, što u slučaju neisplate plaće?

Poslovnim organizacijama su općenito potrebni strateški planovi kako bi mogle što uspješnije ostvarivati svoje zacrtane poslovne ciljeve, a što će doprinijeti ne samo njihovom poslovnom razvoju, nego i zadovoljenju potreba korisnika/klijenata te u konačnici i cijeloj društvenoj zajednici.

Jednakost plaća

Razlike u plaćama žena i muškaraca i dalje su aktualna tema, a iako su promjene vidljive te idemo prema naprijed, pitanje je kada će plaće biti izjednačene. Ravnopravnost spolova temeljna je ustavna vrednota, no nažalost, načelo jednake plaće za jednak rad te rad jednake vrijednosti često se ne poštuje.

Jedan od ključnih izazova suvremenoga radnog zakonodavstva je uređenje rada koji se obavlja putem digitalnih radnih platformi. Takozvani platformski rad je jedan od novih oblika organizacije rada koji se razvio zahvaljujući digitalnoj tehnologiji.

Vrijeme je ljetnih godišnjih odmora. To je vrijeme kada bi se (barem) jednom u godini svatko trebao odmoriti. Pa čak i (Vaš) računovođa.

Financijske tehnologije donose nam drugačiji način upravljanja financijskim poslovima čime smo uz tradicionalno bankarstvo dobili alternativu. Naime, i tradicionalno bankarstvo i financijske usluge vođene tehnologijom usmjerene su na pružanje pozitivnog korisničkog iskustva sa svojim financijskim uslugama ili financijskim proizvodima.