Baza znanja | Minimax – internet računovodstveni i poslovni program


Vrlo često se poduzeća u sklopu društvenog odgovornog poslovanja, odlučuju na sponzorstva ili donacije. Iako su pojmovi donacije i sponzorstva slični, oni se ipak razlikuju odnosno drugačije se porezno tretiraju.

Zanima Vas vrijednost i struktura imovine, obveze i kapitala? Upravo navedene podatke možete vidjeti u bilanci. Bilanca se smatra jednim od najvažnijih financijskih dokumenata poduzeća te služi kao podloga za financijsku analizu, analizu zaduženosti, profitabilnosti, likvidnosti i aktivnosti.

Čest je slučaj da umirovljenici mogu i žele raditi i nakon što odu u mirovinu, ali obično žele izbjeći situaciju da im se obustavi isplata mirovine. Zakonodavac je predvidio određene slučajeve kada mogu zasnovati radni odnos, a da im istovremeno teče isplata mirovine.

U potrazi ste za aplikacijama koje će Vam olakšati i ubrzati poslovanje? Želite modernizirati poslovanje i biti u korak s vremenom? Mnogi poduzetnici su uslijed brojnih obaveza i radnih zadataka u kontinuiranom nedostatku vremena stoga smo izdvojili devet aplikacija …

Oduvijek ste željeli pokrenuti vlastiti posao? Ako ste se sada odlučili za realizaciju ideje, tada Vam pritom mogu pomoći potpore za samozapošljavanje i tako olakšati prve poduzetničke korake.

Osnivanje udruge odgovarajuća je opcija ako se želite društveno angažirati i vlastitim zalaganjem pridonijeti rješavanju problema određenih društvenih skupina. Za razliku od trgovačkih društava čija je primarna ideja stvaranje profita, svrha osnivanja udruge jest zalaganje za interese određenih društvenih skupina, stvaranje pozitivnih promjena u okolini, zaštita vrijednosti od općeg interesa, zaštita uvjerenja i slično.

Vrijeme je godišnjih poreznih prijava, a većina građana istu ne mora podnijeti jer Porezna uprava to radi automatski. No, građani koji imaju obavezu ili žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku isto mogu učiniti najkasnije do 1. ožujka 2021. godine.

Za donošenje bilo kakve odluke uvijek je dobro imati na umu više faktora pa tako i kod odabira računovodstvenog programa. Odabir računovodstvenog programa odluka je koja utječe na način poslovanja, suradnju tvrtke i računovodstvenog servisa, ali i pohranu dokumentacije.

Poslovna je godina završila te je sada vrijeme pripreme godišnjih financijskih izvještaja, kako poduzetnika tako i neprofitnih organizacija. Člankom 28. Zakona o financijskom poslovanju i računo¬vodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, dalje u tekstu: Zakon) propisana je obveza sastavljanja financijskih izvještaja.

Želite li u bilo kojem trenutku provjeriti kakvi su Vaši prihodi i rashodi?
Želite li u bilo kojem trenutku provjeriti stanje dugovanja?
Želite li u bilo kojem trenutku provjeriti stanje zaliha?

2020. godina je iza nas te smo zakoračili u svi se nadamo bolju, uspješniju, veseliju i zdraviju 2021. godinu. U 2021. godini imamo ukupno 14 blagdana, od čega njih 8 pada na radni dan. 

Bliži se vrijeme izrade završnog računa poduzetnika te predaje godišnjih poreznih prijava, što se odnosi i na obrtnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu.

Epidemiološka situacija uzrokovana koronavirusom značajno je utjecala na organizaciju rada. Velik broj poslodavaca, u djelatnostima gdje je to moguće, odobravali su radnicima rad od kuće. No, u tom slučaju se javljaju određene implikacije.

Važnost provođenja inventure ogleda se u usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i obveza. Za poduzetnika inventura je vrlo važna je daje istiniti i realan financijski položaj poduzeća te otkriva eventualne propuste ili prijevare tijekom poslovanja.

O plaći ovisi Vaša osobna potrošnja i ona je naknada za Vaš rad, a prema Zakonu o radu smatra se temeljnim pravom radnika. Bruto i neto, dva su pojma koja su često nejasna pa kada je plaća u pitanju, uzimamo u obzir samo onaj dio koji Vam je vidljiv na računu.

Približava se kraj godine što za mnoge računovođe predstavlja najstresnji dio godine upravo zbog završnih obračuna. Jedan od njih je i godišnji obračun poreza iz plaće koji predstavlja zakonsku obvezu poslodavca. U nastavku saznajte tko, zašto i u kojem slučaju mora napraviti navedeni godišnji obračun, ali i druge zanimljive pojedinosti na tu temu.

Bliži se kraj financijske godine i vrijeme izrade završnog računa. Uz kvalitetnu pripremu podataka, proces izrade završnog računa značajno se pojednostavljuje. Stoga je važno prije zaključivanja poslovnih knjiga poduzeti određene radnje i završna knjiženja.

QR kod ste do sada viđali na različitim proizvodima, tiskanim materijalima, reklamama i slično, a od 1. siječnja 2021. godine QR kod bit će i obvezan dio računa.
Što je zapravo QR kod, zbog čega se uvodi obveza ispisa QR koda na računima te koje sve podatke isti mora sadržavati saznajte u nastavku.

Nerijetko se u prosincu u zakonodavnoj proceduri nalaze prijedlozi poreznih zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja sljedeće godine. Tako je i ovaj put pa se u zakonodavnoj proceduri, odnosno na prvom čitanju u Hrvatskom saboru nalazi nekoliko predloženih izmjena i dopuna poreznih zakona koje bi trebale rasteretiti gospodarstvo i poduzetnike.

Samoposlužni uređaji već su dugo popularni, a susrećemo ih na različim mjestima, od zdrastvenih i obrazovnih ustanova, trgovina pa do tržnica. To su na primjer samoposlužni aparati za kavu, grickalice, uređaji za pranje automobila u automatskim autopraonicama i slično.