Otvaranje obrta popularan je i najjednostavniji način kako krenuti u samostalne poduzetničke vode, ili pak uz drugi stalni posao obavljati još neku djelatnost.
Sve specifičnosti u vezi poslovanja sezonskih obrta možete saznati u nastavku bloga.

S dolaskom toplijih dana, osim što se intenzivno počinje planirati ljetni godišnji odmor, također se aktualizira pitanje isplate regresa za godišnji odmor od strane poslodavca. Kako bi se radnicima podmirili određeni povećani troškovi koji mogu nastati prilikom korištenja godišnjeg odmora, poslodavci mogu sukladno poreznim propisima prigodno isplatiti neoporezivu naknadu u tu svrhu.

U procesima globalizacije, brzih tehnoloških promjena i agresivne konkurencije, sve više se ističe potreba za mijenjanjem postojećih struktura rada u organizacijama. Stoga sve veći broj organizacija naglasak stavlja na uvođenju i razvijanju timskog rada kao ključne karike u provođenju poslovnih pothvata i prihvatljivog obrasca korporativnog ponašanja.

Kod službenih putovanja u inozemstvo, u praksi se javljaju mnoga pitanja vezana uz utvrđivanje ukupnog trajanja službenog putovanja, proputovanja kroz više zemalja te iznosa inozemnih dnevnica.

Uspješno postizanje ravnoteže u životu nešto je s čime gotovo svi povremeno imamo problema. S godinama, opseg naših obaveza i odgovornosti raste, ponekad čak i prebrzo da bismo sve mogli pratiti i izvršavati. No, održavanje snažne veze između poslovnog i privatnog života ključno je kako bismo bili sretniji i produktivniji.

Poslodavci imaju pravo zahtijevati od radnika da rade prekovremeno u određenim situacijama, ali se pri tome moraju pridržavati i određenih zakonskih ograničenja. S obzirom da se često poistovjećuju pojmovi preraspodijeljeno radno vrijeme i prekovremeni rad, treba istaknuti da se preraspodijeljeno radno vrijeme ne smatra prekovremenim radom.

Rodiljne i roditeljske potpore, kao jedan od osnovnih instrumenata obiteljske politike, novčane su i vremenske potpore s nekoliko važnih ciljeva. One omogućuju roditeljima pružanje adekvatne brige o djeci od njihove najranije dobi i ostvarivanje ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života.

Većina poreznih obveznika ne mora podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak jer Porezna uprava po službenoj dužnosti provodi poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Izmjenama i dopunama Zakona o radu, koje su na snazi od 1. siječnja 2023. godine, uvedene su značajne novine u vezi sa zapošljavanjem i radom radnika na određeno vrijeme. U nastavku članka saznajte sve o specifičnostima zapošljavanja te uvjetima rada radnika na određeno vrijeme.

Zakonom o radu je propisano povećanje samo za rad nedjeljom, a povećanje plaće koje radnik ostvaruje za otežane uvjete rada, prekovremeni rad, noćni rad, blagdanom ili neradnim danom prema posebnom propisu, uređuju se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

S dolaskom proljeća i intenziviranjem priprema za turističku sezonu, aktualizira se i pitanje jednog od najvećih poslovnih izazova mnogih kompanija – nedostatka kvalitetne radne snage. Sezonski radnici, naročito oni u području turizma, jedni su od najugroženijih i najosjetljivijih skupina na tržištu rada.

Početak godine vrijeme je kada se užurbano pripremaju financijski izvještaji vezani uz prethodnu poslovnu godinu. Stoga, u nastavku donosimo podsjetnik vezano uz rokove za predaju financijskih izvještaja i prijave poreza na dobit za 2022.

Kako biste pravovremeno podnijeli prijavu i projektne prijedloge na pojedine natječaje, za vas smo na temelju Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. pripremili plan natječaja za 2023. godinu.

Kako bi uskrsni stol bio bogatiji i radnici se barem malo lakše nosili sa visokim cijenama, poslodavci koji to žele i financijski su u mogućnosti, ali i oni koji su to u obvezi, nagrađuju svoje zaposlenike prigodnom nagradom u obliku uskrsnice.

Za vrijeme radnog odnosa priroda posla i specifičnosti radnog mjesta nerijetko zahtijevaju službena putovanja radnika. No, je li svako putovanje iz mjesta sjedišta poslodavca ujedno i službeno putovanje?

Zapošljavate li 20 i više radnika? Plaćate naknadu za nezapošljavanje osoba s invaliditetom? Koliko iznosi naknada koju poslodavci moraju platiti? Što je to zamjensko ispunjenje kvote?

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu je uz Zakon o radu, kolektivni ugovor, sporazum sklopljen između radničkog vijeća i poslodavca te ugovor o radu, jedan od izvora prava radnika u radnim odnosima. Koji poslodavci imaju obvezu donošenja pravilnika o radu? Što se njime uređuje? Koji je postupak donošenja?

Početkom godine na snagu je stupio Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Saznajte zbog čega je došlo do izmjena te koje su ključne novosti.

Ugovora li se plaća u bruto ili neto iznosu? Što predstavlja pravo radnika na uvećanu plaću? Koliko se plaća rad nedjeljom? U nastavku donosimo odgovore na prethodna pitanja, ali i osvrt na sve novine i specifičnosti po pitanju plaća i materijalnih prava radnika sukladno novom Zakonu o radu.

Employer branding

Na koji način zadržati postojeće zaposlenike, ali i privući novi stručni kadar? Kako riješiti problem nedostatka radne snage? Jedan od odgovora je employer branding strategija.