Baza znanja - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program


Likvidacija trgovačkog društva nije jednostavan postupak, a okolnosti se dodatno mogu usložnjavati što je poslovni subjekt složeniji. U nastavku dajemo na jednostavan i razumljiv način osnovne pojedinosti o likvidaciji trgovačkog društva te pojašnjenje…

Komisijska prodaja smatra se jednom od pomoći pri naplati potraživanja kod koje vlasnik robe šalje istu zastupniku koji će je prodavati za njegov račun. Zastupnik može otvoriti novo skladište za tu robu ili je može staviti u već postojeće skladište, ali je odvojiti od druge koju već ima na skladištu.

U današnje vrijeme kada je tržište nepredvidivo, a krize gospodarstva svakodnevne veliku ulogu za opstanak na tržištu igra naplata potraživanja. Iako je naplata potraživanja ponekad stresna za dužnika kao i vjerovnika, bitan je dio poslovanja.

Poremećaji u gospodarstvu uzrokovani pandemijom COVID-19, značajno su utjecali na rad brojnih poslovnih subjekata pa je Vlada Republike Hrvatske donijela niz mjera kojima se poduzetnicima nastoji pomoći u održavanju dodatne likvidnosti i očuvanju radnih mjera.

U izvanrednim okolnostima uzrokovanim epidemijom COVID-19, nastali su brojni poremećaji u gospodarstvu, uslijed čega su gospodarstvenici primorani tražiti načine održavanja likvidnosti. Jedna od mjera pomoći gospodarstvu za održavanje likvidnosti predstavljala je zajam za obrtna sredstva “COVID-19” pri HAMAG BICRO.

Još jedna zakonska promjena koja je posljedica epidemije koronavirusa COVID-19 odnosi se na obračun i utvrđivanje odgođene obveze PDV-a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Trenutno stanje uzrokovano epidemijom koronavirusa COVID-19 uveliko je otežalo normalan rad i računovodstvenim agencijama, pa tako i samim računovođama i financijašima.

Epidemija COVID-19 znatno utječe na poslovanje većeg dijela poduzetnika, a za neke je to značilo privremenu obustavu rada u poslovnicama ili promjenu radnog vremena. Iako je ovo izazovno vrijeme za većinu poduzetnika, i dalje je potrebno poštivati propise koji su na snazi.

Zbog pandemije korona virusa mnogi su poduzetnici prisiljeni zaustaviti svoje poslovanje i redovne aktivnosti. Kako bi se očuvala radna mjesta Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) provodi mjere potpora koje bi poduzetnicima trebale pomoći u održavanju poslovanja.

Pandemija korona virusa (COVID-19) ušla je sve pore našeg društva pa tako i u poslovanje. Tvrtke diljem svijeta poduzimaju različite mjere kako bi zaštitile zdravlje svojih zaposlenika i više nego ikad potiču rad na daljinu odnosno mogućnost da zaposlenici svoje radne zadatke obavljaju od kuće.

Bilješke su dio obveznih godišnjih, financijskih izvještaja te su ih prema Zakonu o računovodstvu (Nar. nov., br. 134/15, 78/15, 120/16, 116/18, nadalje ZOR) dužni sastavljati poduzetnici i fizičke osobe obveznici poreza na dobit. Svrha Bilješki uz financijske izvještaje je pružiti dodatne i dopunske informacije s ciljem boljeg razumijevanja temeljnih godišnjih financijskih izvještaja. 

Ulaskom u EU značajno su se promijenila pravila oporezivanja kod isporuke robe, pa tako i kod isporuke robe unutar članica EU. Porezni obveznici kod isporuke robe iz tuzemstva u drugu državu članicu EU navode da PDV nije obračunan na temelju Čl. 41. st. 1, toč. a) Zakona o PDV-u.

Poduzetnici se svakodnevno susreću s mnogo dokumentacije i papirologije, a upravo je putni nalog jedan od najčešće korištenih dokumenata u poslovanju. Putni nalog služi kao dokaz poslodavcu da je radnika uputio na službeni put te predstavlja osnovni dokument za obračun i knjiženje troškova nastalih na službenom putu.

Kvalitetno obrazovanje odnosno usavršavanje (nadalje: edukacija) djelatnika vrlo je važna kako za samog djelatnika tako i za poslodavca te ju ne treba shvatiti kao dodatan teret. Međutim, svaka edukacija iziskuje određena sredstva i vrijeme, stoga radi poslovne učinkovitosti, edukacije treba ciljano obavljati.

Svatko tko radi u računovodstvu zna da taj posao nije nimalo lagan. Računovodstvo je danas mnogo više od vođenja knjiga te oduzimanja i zbrajanja brojeva. Posao u računovodstvu zahtijeva izuzetnu predanost, visok stupanj preciznosti, fokusiranost na detalje kao i neprestano učenje.

Brzi razvoj informacijskih tehnologija olakšava svakodnevno poslovanje tvrtkama u smislu uštede vremena, energije, novaca, prostora i slično. Digitalna transformacija poslovanja polako je zahvatila sve aspekte društva i sve veći broj poduzeća se uključuje u trend „poslovanja bez papira“.

Potpora za samozapošljavanje je bespovratna potpora koja se dodjeljuje nezaposlenim osobama za podmirenje početnih troškova poslovanja. Ova potpora je bila dostupna i prošlih godina no u odnosu na prošle, ove godine iznos potpore se povećao, ali su se i neka pravila postrožila. Što nam točno donose nova pravila o samozapošljavanju možete saznati u nastavku. 

Krajem prošle godine objavljen je novi Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danim koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine. Temeljem novog Zakona obilježavat će se dva nova blagdana: 30. svibnja – Dan državnosti i 8. studenoga – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Registar stvarnih vlasnika ustrojen je temeljem članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17 i 39/19), a ustrojava se radi jačanja dostupnosti informacija o stvarnim vlasnicima. To je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova.

Još jedna godina ide svome kraju, dolaze nam blagdani i vrijeme darivanja. Uobičajena poslovna praksa u to vrijeme je darivanje svojih zaposlenika i poslovnih partnera te organiziranje božićnih domjenaka. Upravo u tom periodu aktualizira se pitanje poreznog tretmana isplate božićnice te božićni domjenak.