Baza znanja - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program


Zbog pandemije korona virusa mnogi su poduzetnici prisiljeni zaustaviti svoje poslovanje i redovne aktivnosti. Kako bi se očuvala radna mjesta Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) provodi mjere potpora koje bi poduzetnicima trebale pomoći u održavanju poslovanja.

Pandemija korona virusa (COVID-19) ušla je sve pore našeg društva pa tako i u poslovanje. Tvrtke diljem svijeta poduzimaju različite mjere kako bi zaštitile zdravlje svojih zaposlenika i više nego ikad potiču rad na daljinu odnosno mogućnost da zaposlenici svoje radne zadatke obavljaju od kuće.

Bilješke su dio obveznih godišnjih, financijskih izvještaja te su ih prema Zakonu o računovodstvu (Nar. nov., br. 134/15, 78/15, 120/16, 116/18, nadalje ZOR) dužni sastavljati poduzetnici i fizičke osobe obveznici poreza na dobit. Svrha Bilješki uz financijske izvještaje je pružiti dodatne i dopunske informacije s ciljem boljeg razumijevanja temeljnih godišnjih financijskih izvještaja. 

Ulaskom u EU značajno su se promijenila pravila oporezivanja kod isporuke robe, pa tako i kod isporuke robe unutar članica EU. Porezni obveznici kod isporuke robe iz tuzemstva u drugu državu članicu EU navode da PDV nije obračunan na temelju Čl. 41. st. 1, toč. a) Zakona o PDV-u.

Poduzetnici se svakodnevno susreću s mnogo dokumentacije i papirologije, a upravo je putni nalog jedan od najčešće korištenih dokumenata u poslovanju. Putni nalog služi kao dokaz poslodavcu da je radnika uputio na službeni put te predstavlja osnovni dokument za obračun i knjiženje troškova nastalih na službenom putu.

Kvalitetno obrazovanje odnosno usavršavanje (nadalje: edukacija) djelatnika vrlo je važna kako za samog djelatnika tako i za poslodavca te ju ne treba shvatiti kao dodatan teret. Međutim, svaka edukacija iziskuje određena sredstva i vrijeme, stoga radi poslovne učinkovitosti, edukacije treba ciljano obavljati.

Svatko tko radi u računovodstvu zna da taj posao nije nimalo lagan. Računovodstvo je danas mnogo više od vođenja knjiga te oduzimanja i zbrajanja brojeva. Posao u računovodstvu zahtijeva izuzetnu predanost, visok stupanj preciznosti, fokusiranost na detalje kao i neprestano učenje.

Brzi razvoj informacijskih tehnologija olakšava svakodnevno poslovanje tvrtkama u smislu uštede vremena, energije, novaca, prostora i slično. Digitalna transformacija poslovanja polako je zahvatila sve aspekte društva i sve veći broj poduzeća se uključuje u trend „poslovanja bez papira“.

Potpora za samozapošljavanje je bespovratna potpora koja se dodjeljuje nezaposlenim osobama za podmirenje početnih troškova poslovanja. Ova potpora je bila dostupna i prošlih godina no u odnosu na prošle, ove godine iznos potpore se povećao, ali su se i neka pravila postrožila. Što nam točno donose nova pravila o samozapošljavanju možete saznati u nastavku. 

Krajem prošle godine objavljen je novi Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danim koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine. Temeljem novog Zakona obilježavat će se dva nova blagdana: 30. svibnja – Dan državnosti i 8. studenoga – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Registar stvarnih vlasnika ustrojen je temeljem članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17 i 39/19), a ustrojava se radi jačanja dostupnosti informacija o stvarnim vlasnicima. To je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova.

Još jedna godina ide svome kraju, dolaze nam blagdani i vrijeme darivanja. Uobičajena poslovna praksa u to vrijeme je darivanje svojih zaposlenika i poslovnih partnera te organiziranje božićnih domjenaka. Upravo u tom periodu aktualizira se pitanje poreznog tretmana isplate božićnice te božićni domjenak.

Stigao je prosinac, mjesec porezno i računovodstveno važan zbog završnih obračuna. Jedan od njih je i godišnji obračun poreza iz plaće koji predstavlja zakonsku obvezu poslodavca. U nastavku donosimo informacije tko, zašto i u kojem slučaju mora napraviti navedeni godišnji obračun ali i druge zanimljive pojedinosti na tu temu.

Krajem poslovne godine do izražaja dolaze ostvareni poslovni rezultati, iako se oni trebaju pratiti cijelu godinu. To je prigodno razdoblje za nagrađivanje radnika koji su postigli dobre rezultate, međutim prije isplate se uvijek postavlja pitanje poreznog tretmana.

Krajem svake godine Vlada RH donosi prijedloge za promjene u poreznom sustavu. Do 16.10.2019. godine mogli smo izraziti svoje mišljene o najavljenim promjenama putem portala e-savjetovanje. Slijedi javna rasprava te do kraja godine očekujemo donošenje navedenih promjena, uz vjerojatnost nekih razlika u odnosu na predloženo.

Identitet tvrtke predstavlja moćan alat za rast i razvoj poslovanja te odražava osobnost, kulturu i vrijednosti kojima tvrtka teži. Već u samom početku važno je definirati kako želite da drugi vide Vašu tvrtku i po čemu će biti prepoznatljiva kupcima.

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju proširilo se tržište rada te su se ukidanjem radnih dozvola otvorile nove prilike kako za poslodavce, tako i za radnike. Neke su tvrtke iskoristile tu priliku te su izaslale svoje radnike na rad u drugu državu na određeni vremenski period.

Svi nestrpljivo čekamo taj dan u mjesecu, dan kada primimo plaću. Prvo što gledamo na isplatnoj listi jest neto iznos, odnosno iznos za isplatu. Na isplatnoj listi, osim neto iznosa, prikazan je i bruto iznos koji zapravo predstavlja trošak poslodavca i taj iznos znatno je veći od iznosa koji primimo na račun.

Krenuli su godišnji odmori, a samim time i isplate regresa. Zakonska obveza isplate regresa od strane poslodavca prema radniku ne postoji osim ako to nije regulirano Pravilnikom o radu, kolektivnim ili ugovorom o radu. Svrha regresa je podmirivanje troškova odmora koji radniku nastaju kao povećani troškovi odmora, putovanja i slično i to za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

Svatko tko je pokrenuo vlastiti posao ili ga tek pokreće zna kako je svaki početak težak. Nedostatak financijskih sredstava, ali i mnoštvo papirologije glavna su prepreka ka ostvarivanju poduzetničke ideje. Pritom izazovu poduzetnicima uvelike mogu pomoći poticaji za samozapošljavanje i olakšati im prve poduzetničke korake.