Poduzetnik ima pravo upravljanja novcem društva, ali samo na potpuno zakonit način. Ne može se isplaćivati novac iz društva kako bi poduzetnik imao za osobne potrebe koje nemaju nikakve veze sa poslovanjem.

Svjedoci smo kako tehnološke promjene nedvojbeno mijenjaju poslovne procese i procese odlučivanja, pa tako nisu zaobišle ni područje upravljanja ljudskim potencijalima. Umjetna inteligencija omogućuje automatizaciju rutinskih i monotonih zadataka, čime se oslobađa vrijeme zaposlenika za poslove koji zahtijevaju ljudsku kreativnost i intuiciju.

Nova EU direktiva

Vijeće EU-a je 24. travnja 2023. godine donijelo nova pravila o transparentnosti plaća, a cilj je te direktive borba protiv diskriminacije u pogledu plaće i uklanjanje razlika u plaći na temelju roda u EU-u.

U skladu s temeljnim obvezama i pravima iz radnog odnosa koje su propisane Zakonom o radu, poslodavac je radniku obvezan dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću. No, što u slučaju neisplate plaće?

Poslovnim organizacijama su općenito potrebni strateški planovi kako bi mogle što uspješnije ostvarivati svoje zacrtane poslovne ciljeve, a što će doprinijeti ne samo njihovom poslovnom razvoju, nego i zadovoljenju potreba korisnika/klijenata te u konačnici i cijeloj društvenoj zajednici.

Jednakost plaća

Razlike u plaćama žena i muškaraca i dalje su aktualna tema, a iako su promjene vidljive te idemo prema naprijed, pitanje je kada će plaće biti izjednačene. Ravnopravnost spolova temeljna je ustavna vrednota, no nažalost, načelo jednake plaće za jednak rad te rad jednake vrijednosti često se ne poštuje.

Jedan od ključnih izazova suvremenoga radnog zakonodavstva je uređenje rada koji se obavlja putem digitalnih radnih platformi. Takozvani platformski rad je jedan od novih oblika organizacije rada koji se razvio zahvaljujući digitalnoj tehnologiji.

Vrijeme je ljetnih godišnjih odmora. To je vrijeme kada bi se (barem) jednom u godini svatko trebao odmoriti. Pa čak i (Vaš) računovođa.

Financijske tehnologije donose nam drugačiji način upravljanja financijskim poslovima čime smo uz tradicionalno bankarstvo dobili alternativu. Naime, i tradicionalno bankarstvo i financijske usluge vođene tehnologijom usmjerene su na pružanje pozitivnog korisničkog iskustva sa svojim financijskim uslugama ili financijskim proizvodima.

Radnici su zainteresirani za visinu svoje plaće, ali i za plaću drugih radnika kod poslodavca, pa i šire od toga. Već prilikom javljanja na određeni natječaj za posao, radnici žele znati koju plaću mogu očekivati.

Prilikom zasnivanja novog radnog odnosa poslodavci u pravilu imaju već unaprijed pripremljene ugovore o radu i nerijetko se događa da prilikom zapošljavanja poslodavac i radnik ne razjasne sve odredbe ugovora o radu. Jedna od takvih odredbi koja se često nezapaženo “provuče” kroz ugovor o radu je i odredba o zabrani tržišnog natjecanja s poslodavcem.

Dobra preporuka zlata vrijedi. Rečenica, koju su mnogi čuli, no znate li zapravo koliko je preporuka moćan prodajni alat?
Osim što možete doći do novih kupaca, preporuka je i odličan alat za promicanje i jačanje brenda.

Većina radnika, različitih zanimanja, barem se jednom u karijeri susrela s noćnim radom. Noćnim radnikom se smatra svaki radnik koji prema svom dnevnom rasporedu radnog vremena redovito radi najmanje tri sata u vremenu noćnog rada, ili koji tijekom uzastopnih dvanaest mjeseci radi najmanje trećinu svoga radnog vremena u vremenu noćnoga rada.

Opća zdravstvena sposobnost je ona (osnovna) zdravstvena sposobnost koja je potrebna za obavljanje svih vrsta poslova. S druge strane, utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kod određenih zanimanja nije samo preduvjet sklapanja ugovora o radu, nego predstavlja i uvjet održivosti radnog odnosa.

Prema najavama Vlade RH, u sklopu novog kruga poreznog rasterećenja, najviše bi koristi od njegova ukidanja, ali i drugih mjera reforme, trebali imali zaposleni s nižim primanjima. Spajanje prireza i poreza na dohodak predstavlja dio izmjena koje izravno ne utječu na rast plaća, no mogu utjecati ako jedinice lokalne samouprave odluče ne povećavati porez na dohodak.

Otvaranje velikog europskog tržišta donijelo je brojne beneficije gospodarskim subjektima, ali stvorilo i preduvjete za brojne oblike zloupotreba prijevara čije se posljedice negativno odražavaju na poslovanje i na europske gospodarske sustave.

Zadnje izmjene i dopune Zakona o trgovini stupit će na snagu 1. srpnja 2023. godine, a njima se na nov način uređuje rad nedjeljom. Trgovine će moći raditi 16 nedjelja tijekom godine, uz ispunjenje ostalih uvjeta u vezi s fondom radnog vremena.

Prekid godišnjeg odmora

Prije godišnjeg odmora imamo osjećaj da godišnji odmor zapravo nema trajanje – gotov je čim počne, a upravo zato jer mu se toliko veselimo i s nestrpljenjem čekamo te najsretnije dane u godini. No, što kada godišnji odmor stvarno i bude gotov prije nego je trebao završiti? Odnosno, što kada se godišnji odmor prekine radi bolesti?

Digitalizacija je neophodna za uspješnost poslovanja, a vodeći se za time Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog te Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga Vaučeri za digitalizaciju.

Zbog nemogućnosti da država pokriva sve rizike i osigura kvalitetnu zaštitu građanima, došlo je do sve većeg razvijanja kulture financijskog planiranja i osiguranja vlastite budućnosti. U nastavku bloga saznajte sve o tome kako ulagati u dobrovoljno mirovinsko i zdravstveno osiguranje te koliko iznose maksimalne neoporezive premije, ali i kako poslodavci mogu uplaćivati navedene premije za svoje radnike.