Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja od 1. siječnja 2021. godine - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja od 1. siječnja 2021. godine

Samoposlužni uređaji već su dugo popularni, a susrećemo ih na različitim mjestima, od zdravstvenih i obrazovnih ustanova, trgovina pa do tržnica. To su, na primjer, samoposlužni aparati za kavu, aparati za grickalice, uređaji za pranje automobila u automatskim autopraonicama i slično. Od 2021. godine svaka takva prodaja morat će se fiskalizirati. Što predstavlja fiskalizacija prodaje samoposlužnih uređaja te koje su obveze obveznika fiskalizacije od 2021. godine saznajte u nastavku.

Što je propisano zakonom? 

Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12 -121/19 – nadalje: Zakon) i Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 146/12 – 70/20 – nadalje: Pravilnik) propisana je provedba postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja s primjenom od 1.1.2021. godine
Fiskalizacija prodaje ne znači izdavanje fiskaliziranih računa, već bilježenje prodaje putem uređaja, što je važno razlikovati. S obzirom na to da polako ulazimo u studeni 2020., odredbe o obvezi fiskalizacije prodaje samoposlužnih uređaja vrlo će brzo stupiti na snagu. 

Što se i na koji način fiskalizira putem samoposlužnih uređaja? 

Prometom gotovine, prema članku 2. točki 6. Zakona, smatra se plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka, ako ovim Zakonom nije uređeno drukčije.
Radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, kada se prodaja robe ili usluge ostvaruje prometom gotovine, obveznik fiskalizacije dužan je fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Odredbom čl. 30.a Pravilnika propisano je da je samoposlužni uređaj kojim se provodi postupak fiskalizacije prodaje automatizirani uređaj putem kojeg se obavlja neposredna prodaja robe ili usluge tako da se umetne u za to predviđen otvor na uređaju sredstvo koje se smatra gotovinom u smislu članka 2. točke 6. Zakona, pri čemu u naplati robe ili usluge ne sudjeluje osoba odnosno pri čemu osoba ne posreduje u prodaji.
Iznimno od toga, smatra se da postoji zaseban samoposlužni uređaj kada se obavlja prodaja robe ili usluge bez sudjelovanja osobe ako se plaćanje izvršava slanjem SMS poruke na za to predviđen broj.

Obveznik fiskalizacije dužan je, radi provedbe postupka fiskalizacije putem samoposlužnih uređaja, omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji te omogućiti vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.
Dakle, kod provedbe fiskalizacije samoposlužnih aparata kupcu se ne izdaje račun, nego se samo fiskalizira prodaja o čemu se podaci šalju Poreznoj upravi.

Obveze obveznika fiskalizacije su:

  • fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje
  • dostaviti podatke o svakom samoposlužnom uređaju Poreznoj upravi
  • korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o prodaji te omogućiti vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Poreznom upravom

Pritom valja napomenuti da je odredbama članka 30.a stavcima 3. i 4. Pravilnika propisano što se ne smatra samoposlužnim uređajem putem kojega se provodi postupak fiskalizacije pa na navedeno treba obratiti pozornost.

Novčane kazne za prekršitelje

Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja od 1. siječnja 2021. godine obvezna je, a za prekršitelje su predviđene sljedeće novčane kazne:

  • za pravnu osobu, obveznika fiskalizacije predviđena je novčana kazna od 30.000,00 do 500.000,00 kuna
  • za fizičku osobu obrtnika ili fizičku osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, predviđena je novčana kazna od 10.000,00 do 300.000,00 kuna
  • za odgovornu osobu u pravnoj osobi, obvezniku fiskalizacije, predviđena je novčana kazna u rasponu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna u slučaju kršenja navedenih odredaba o provedbi postupka fiskalizacije

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.