Znate li razliku između donacije i sponzorstva? - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Znate li razliku između donacije i sponzorstva?

Vrlo često poduzeća se u sklopu društvenog odgovornog poslovanja odlučuju na sponzorstva ili donacije. Iako su pojmovi donacije i sponzorstva slični, oni se ipak razlikuju odnosno drugačije se porezno tretiraju. U nastavku saznajte koja je razlika između sponzorstva i donacije.

Sponzorstvo

O sponzorstvu se radi kada postoji određeno novčano davanje ili davanje u naravi od strane sponzora, a zauzvrat se očekuje protučinidba od sponzorirane osobe. Prilikom sponzorstva sklapa se ugovor o sponzorstvu putem kojeg se uređuju prava i obveze sponzora te primatelja sponzorstva.

Koje su obveze sponzora, a koje primatelja?

Primatelj sponzorstva mora izdati račun za pruženu uslugu reklame. Ako se sponzorstvo obavlja u naravi, sponzor je za darovna dobra ili usluge također obvezan primatelju izdati račun i istome zaračunati PDV. Što se tiče sponzorstva novcem, primatelj nije obvezan izdavati račun ni platiti PDV. Budući da je sponzorstvo većinski poslovne naravi, troškovi darivanja su porezno priznati.

Donacija

Za donaciju nije nužno sklopiti ugovor, ali mora postojati pisana odluka uprave o darivanju koja mora sadržavati: naziv koga se daruje, u kojem iznosu i obliku te za koje svrhe. Donacije su dobrovoljna davanja humanitarnog, socijalnog i općekorisnog karaktera. Donacije mogu biti porezno priznati trošak, ali moraju biti zadovoljeni određeni uvjeti. Poduzetnicima se kao porezno priznati trošak priznaju:

  • donacije u naravi ili novcu
  • donacije učinjene u tuzemstvu
  • donacije za kulturne, zdravstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama, ustanovama i drugim institucijama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu posebnim propisima,
  • donacije do 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini

Donacije se mogu porezno priznati i poduzetnicima koji posluju s gubitkom.

Donacije fizičkim osobama

Poduzetnicima se priznaju i darovanja fizičkim osobama za operacije, liječenja, lijekove i ortopedska pomagala pod uvjetom da nije plaćeno zdravstvenim osiguranjem niti je na teret fizičke osobe. Plaćanje odnosno darovanje mora biti obavljeno na žiroračun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove.

Porezno se ne priznaju i uvećavaju poreznu osnovicu poreza na dobit:

  • donacije iznad 2% prihoda prethodne godine, osim ako su dane prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi financiranja posebnih programa i akcija
  • donacije učinjene u inozemstvo (neovisno o visini)
  • donacije koje se daju drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost s ciljem ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda
  • donacije koje poduzetnici daju u prvoj godini poslovanja
Donacija udruzi Nova Budućnost

Kao tvrtka koja teži društveno odgovornom poslovanju vrlo se rado uključujemo u različite humanitarne projekte. Tako smo nedavno posjetili Udrugu za zbrinjavanje djece bez roditeljske skrbi Nova budućnost s namjerom da pomognemo i barem malo razveselimo dječja lica.
Svojom smo donacijom pomogli radu udruge koja trenutno održava kampanju prikupljanja sredstava za nabavu novog vozila, pod nazivom: Srce za volanom.
Vjerujemo da su djeca naša budućnost i upravo zato svaka pomoć i podrška pri njihovom rastu i razvoju jest ulaganje u život i bolje sutra.

„Uzimajući – punimo ruke, dajući – punimo srce.“ – Margarete Semann